Lad dig ikke true af advokatfirmaet OPUS

Posted by:

Ifølge en række medier har mange danskere de seneste dage modtaget et brev fra et advokatfirma ved navn OPUS med krav om, at de skal betale 2.200 kr. for ulovligt at have set/streamet filmen ”And so it goes”, angiveligt via den populære, men ulovlige streamingtjeneste Popcorn time.

Det er efterhånden nogle år siden, vi sidst har set den slags metoder anvendt. Det var tilbage i midten af 2000’erne, hvor det der dengang hed Antipiratgruppen sendte lignende trusselsbreve ud til folk.

Både Vestre og Østre Landsret frifandt allerede dengang (i 2008) forbrugere for lignende erstatningskrav, fordi Antipiratgruppen ikke kunne bevise, at det var abonnenten på internetabonnementet selv, der havde foretaget den ulovlige streaming/download af filmen.

Dengang var det Antipiratgruppens opfattelse, at det var forbrugerne, der skulle bevise, at det ikke var dem, der havde foretaget sig noget ulovligt. Det var også Antipiratgruppens opfattelse, at forbrugerne skulle bære ansvaret for det misbrug, der eventuelt var foretaget af andre, der havde koblet sig på den trådløse forbindelse, idet det måtte være en internetabonnents ansvar at sikre sig, at andre ikke kunne få adgang til netværket.

Landsretterne var heldigvis (og måske ikke så overraskende) af en anden opfattelse. Da der i de enkelte husstande var flere mulige brugere af den enkelte internetforbindelse, mente retterne ikke, det var muligt at afgøre, hvem der rent fysisk havde foretaget den ulovlige fildeling, og de frifandt derfor de sagsøgte.

Siden da har musik- og filmindustrien ikke forfulgt ”almindelige” brugere af musik- og filmdelingstjenester med erstatningskrav og trusler om retssager, men i stedet fokuseret på at få spærret for adgangen til ulovlige tjenester kombineret med oplysning.

Men nu er der tilsyneladende nogle rettighedshavere, der igen er begyndt at hyre villige advokater til at sende trusselsbreve til almindelige brugere. Brevene ovenfor er det firmaet Scanbox Entertainment, som har bedt OPUS Law udsende.

Mange vil nok anse det for skræmmende at modtage et sådant trusselsbrev fra en advokat og derfor blot betale pengene for ikke at risikere yderligere. Og det er netop formålet med sådanne breve, for advokaten er jo udmærket godt klar over, at det i en retssag vil være ham, der skal bevise, at det er netop modtageren af brevet, der har streamet den pågældende film. Hidtil er det mig bekendt ikke lykkedes i nogen retssager.

Brevet fra advokatfirmaet Opus

Brevet fra advokatfirmaet Opus

Har du modtaget et brev fra Opus advokaten, og er det ikke dig selv, der har streamet filmen, så er mit forslag, at du skriver en mail til advokaten, hvor du bekræfter modtagelsen af brevet og samtidig gør opmærksom på, at du ikke kan anerkende kravet.

Det skulle være underligt, om ikke du derefter vil modtage et trusselsbrev eller to mere, men advokaten kan ikke overdrage kravet til inkasso, når du har meddelt ham, at du er uenig i kravet, så modtager du et inkassobrev, kan du klage til Rigspolitiet, som fører tilsyn med, at inkassobureauer overholder inkassoloven.

Hvis advokaten ønsker at forfølge sagen, er han nødt til at anlægge en retssag mod dig. Det kan lyde skræmmende, men da sagen drejer sig om så lille et beløb, vil den formentlig blive anlagt som det der kaldes en småsag. Her behøver du for så vidt ikke nogen advokat, men kan selv møde i sagen, og da sagen kun drejer sig om 2.200 kr. er der et loft over de sagsomkostninger, du risikerer at komme til at betale, hvis du taber sagen, på 1.800 kr. Og hertil kommer, at retten formentlig vil fastsætte erstatningskravet langt lavere end de 2.200 kr., advokaten kræver, hvis det skulle gå så galt, at du taber, så selv om du taber, vil du måske ikke engang komme til at betale mere, end hvis du bare frivilligt betaler uden retssag.

Ovennævnte betyder også, at du, selv om det måske er dig selv, der har streamet filmen, måske med fordel kan lade sagen komme for retten, da det ikke er usandsynligt, at retten vil fastsætte erstatningskravet langt lavere, end advokaten har gjort i sit brev.

 

Opdatering 4.oktober 2015:

Flere læsere af bloggen har sendt mig kopier af de breve, de har modtaget fra advokat Niels Dahl-Nielsen fra enkeltmandsadvokatfirmaet Opus (som har til huse på hvad der formentlig blot er en postadresse på Frederiksberg, hvor personligt fremmøde ikke er muligt).

Dem der ikke når at reagere inden for de første 14 dage efter dateringen af det første brev modtager automatisk et brev med overskriften “Påmindelse og inkassovarsel…”. Dette er der for så vidt ikke noget usædvanligt i. Reagerer man ikke på de betalingskrav, man modtager med posten, må man forvente at modtage rykkere. Det er derfor vigtigt, at du reagerer og svarer tilbage. Det kan f.eks. bare være en e-mail til den e-mail adresse, der står nævnt i brevet, hvori du så skriver din begrundelse for, hvorfor du ikke kan anerkende kravet.

Som jeg spåede ovenfor, stopper advokaten fra Opus imidlertid ikke sin fremturen, blot fordi man nægter at have streamet den omhandlede film. De fleste af dem, der har kontaktet advokaten, har formentlig oplyst ham om, at de ikke har streamet filmen, hvorfor de ikke vil betale, så det har han også et standardsvar til, som flere læsere af bloggen har sendt mig.

I dette opfølgende brev beder advokaten om at få oplyst, hvem andre end internetabonnenten selv, der kan have brugt netværket til at streame filmen. Samtidig nævner han, at det er hans opfattelse, at den der stiller en internetadgang til rådighed for andre som udgangspunkt er ansvarlig for den trafik, der foregår på internetforbindelsen. Her må man formode, at advokaten taler imod bedre vidende, da de to eneste domme på området netop har fastslået, at det modsatte er tilfældet. Selvfølgelig er man ikke ansvarlig for, at andre brugere af ens netværk benytter netværket til noget ulovligt.

Men er man forpligtet til at udlevere navnene på andre brugere af netværket? For det første kan det jo være, at netværket har været åbent for alle, hvorfor du ikke ved, hvem der har brugt det. Mere typisk kan det være, at det er familiemedlemmer, der også har adgang til samme netværk, og dem er man efter min opfattelse ikke forpligtet til at udlevere navnene på til advokaten, da man så i princippet risikerer at pådrage ens nærmeste straf, hvilket man ikke kan forpligtes til.

Så endnu en gang, er det ikke dig selv, der har streamet filmen, så skriv til advokaten og oplys ham om, at du ikke kan anerkende kravet, da det ikke er dig, der har foretaget den påståede handling. Herefter må advokaten ikke sende dig inkassobreve. Gør han det, overtræder han reglerne i inkassoloven. Hvis han fortsat vil forfølge kravet, er han derfor nødt til at anlægge en retssag som beskrevet ovenfor.

Opdatering 22. oktober 2015:

Flere har efterspurgt de to domme fra 2008, hvor intetnetabonnenter blev frifundet, fordi det ikke var bevist, at det var dem selv, der havde downloadet filmen. Jeg har ikke begge domme, men afgørelsen fra Østre Landsret kan læses her: Østre Landsrets dom fra 2008. Som det fremgår af de sidste to sider, argumenterede filmindustriens advokater også dengang for, at abonnenten måtte være ansvarlig for at sikre sit netværk og være ansvarlig for andres brug af netværket. Det fremgår tydeligt af landsrettens dom, at retten ikke fulgte disse argumenter, men krævede at advokaterne skulle bevise, at det var den sagsøgte abonnent selv, der havde foretaget den ulovlige handling. Da de ikke kunne bevise dette, blev den pågældende person frifundet.

Når man modtager breve fra Opus, kan man med fordel henvise til denne dom.

Opdatering 16. april 2016:

Servicemeddelelse til jer, der modtager breve fra Opus Law: I kunne jo overveje at give jeres mening til kende om opus-law.dk og firmaet bag, bl-law.dk på trustpilot.dk. Det er der af en eller anden grund endnu ingen, der har gjort, men I er jo på en måde “kunder” hos dem, og det kunne måske være rart for andre, der overvejer at benytte sig af disse to advokatfirmaer, at kende til andres erfaringer med dem 🙂

Opdatering 26. december 2016:

Udover Opus Law er der som mange også har nævnt i kommentarerne et andet advokatkontor, der arbejder på stort set samme måde, nemlig Njord Law, dog med den forskel at Njord Law virker lidt mindre aggressive i deres breve og som tilsyneladende heller ikke har samme antal standardbreve, de udsender, men mere tager en forbrugers benægtelse til efterretning. De samme principper som nævnt ovenfor omkring Opus Law gør sig i øvrigt også gældende for Njord Law.

For nylig var der lidt skriveri i pressen om, at Njord Law skulle have vundet en retssag mod en forbruger, der havde streamet en film ulovligt. Realiteten i sagen var dog, at forbrugeren havde tilstået/indrømmet, at han havde downloadet den omhandlede film, og derfor kan den pågældende retssag ikke bruges til noget som helst i retning af, at retten skulle have taget stilling og dømt nogen i sager som disse. Retten har blot udmålt en bøde til en forbruger, der havde indrømmet at have overtrådt loven på samme måde, som hvis en person indrømmer at have kørt for stærkt. Der er således ikke noget som helst, der er ændret, i forhold til at det er de to advokatfirmaer, der skal bevise, at netop abonnenten har downloadet en film ulovligt.

For nylig har advokatnævnet også haft lejlighed til at tage stilling til, om Opus Law’s fremgangsmåde var i strid med god advokatskik. Nævnet nåede med stemmerne 6 mod 1 frem til, at fremgangsmåden ikke var truende i en sådan grad, at henvendelsen kunne anses for i strid med god advokatskik. På baggrund af advokatnævnets afgørelse har Forbrugerombudsmanden også udmeldt, at han ikke foretager sig mere i sagen. Hvis man modtager et brev som beskrevet ovenfor, nytter det derfor ikke længere noget at klage til Forbrugerombudsmanden eller Advokatnævnet, men man må selvfølgelig fortsat forholde sig til, om man har foretaget sig det, brevet beskylder en for. Er det ikke tilfældet, må man med god samvittighed nægte at betale.

506

About the Author:

  Relaterede indlæg
 • No related posts found.

Comments

 1. Træt  august 9, 2018

  TDC vil ikke oplyse mig om de har udleveret flere logs til Advokatfirma Njord ud over den ene jeg hidtil er blevet præsenteret for.
  Josef K kunne ikke få oplys anklagerne imod ham i Kafkas roman.

  reply
 2. Michael  maj 7, 2018

  Til alles interesse:

  http://www.domstol.dk/oestrelandsret/nyheder/domsresumeer/Pages/Ikkegrundlagforudleveringafoplysningeromnavneogadresserp%C3%A5abonnenterbagenlangr%C3%A6kkeip-adresser,derangiveligthavdev%C3%A6retanvendt.aspx

  Netop afvist i Østrelandsret, at de må true sig til informationer fra Teleselskaberne. Dejlig nyhed

  reply
 3. Anonym  oktober 10, 2017

  Hej. Jeg er en fiktiv person som skriver om et fiktivt spørgsmål..

  Fiktiv person har fået brev fra Opus om ulovligt deling og download af ‘the big bang theory’ et enkelt afsnit og det er “dens” ip adresse der er blevet brugt.
  Det har forgået via bittorent og alle de ting som i andre på forumet også har beskrevet.

  Hvis nu alt det som beskrevet i brevet er sandt.
  Hvad kan den fiktive person så gøre?
  Kan “den” stadig benægte?
  Mange, hvis ikke alle indlæg handler om at de ikke har gjort det..

  Mvh “den” fiktive person

  reply
 4. Martin  september 26, 2017

  Jeg har dags dato modtaget et brev fra Opus advokat Tirana Akram

  om at jeg har downloadet en serie, med et forlig på 7.500 kr.

  Jeg har sendt dem nedenstående mail

  Kære Tirana Akram
  Jeg har dags dato 26-09-17 modtaget jeres brev om ulovligt download.
  jeg har ikke downloadet den i brevet nævnte serie og har ikke kendskab til, at andre har downloadet på mit netværk.
  Jeg ser denne sag/trussel som lukket
  Med venlig hilsen

  Nu tænker jeg der kommet et nyt brev eller mail fra dem, hvordan skal jeg forholde mig til den så. skal jeg blot sende samme svar igen?

  reply
 5. VikingeMayn  september 26, 2017

  Jeg blev anklaget for at have set en film ulovligt i starten af 2016 ( filmen skulle være set i 2014 ).
  Jeg er samler på film og har gjort det siden jeg var 13 år gammel ( er 34 år nu ), så jeg sendte dem selvfølgelig billeder af mine samlinger af både film, konsol-spil og cd’er.
  Fik deres standard svar tilbage og har ikke hørt noget fra dem siden.

  reply
 6. Jesper  september 23, 2017

  @Sheila Jeg ville godt se dem dokumentere ulovligheden i standardbreve, især i betragtning af det 1. bruges af dem selv og 2. bruges i vid udstrækning af virksomheder generelt, fx ved afslag til jobsøgende.

  Det er bare endnu en af deres påstande, som ikke har hold i virkeligheden.

  Peter Fogh Knudsen: Hvis jeg tager fejl i ovenstående, så hilser jeg korrektion velkommen

  /Jesper

  reply
 7. Sheila  september 7, 2017

  Vi har modtaget brev fra Opus og har sendt svar retur om at vi ikke kender noget til sagen. I dag er der kommet retur mail om, at vores svar ligner et skabelon svar og at det er ulovligt.
  De forventer et nyt svar fra os. Hvad anbefaler du Peter Fogh Knudsen?

  reply
 8. Monkey Boy  august 24, 2017

  ….”I forlængelse heraf skal vi høre, om der er andre i husstanden, som har set eller forsøgt at se filmen på det pågældende tidspunkt?”

  Det kan da ikke være rimeligt og ikke mindst etisk at spørge om.

  reply
 9. Marie  august 9, 2017

  Skrev følgende:

  Til

  Jeg sender denne mail som respons på jeres brev dateret d. xxxx, som jeg modtog xxxx, vedrørende formodet ulovlig download på nettet d. xxxx.

  Jeg kan ikke anerkende anklagen, da jeg ikke har downloadet det materiale som I beskriver (“Black Sails”, i det pågældende brev omtalt som “Værket”), og heller ikke har kendskab til, at andre har downloadet dette.

  Jeg har ved at undersøge sagen erfaret, at det for det første er relativt let at hacke selv password-beskyttede trådløse internet, hvilket er en mulig forklaring på, hvad der er sket. For det andet har jeg erfaret, at det ikke er ulovligt at dele min kode til mit trådløse netværk med venner og bekendte, og at jeg er ikke forpligtet til at kunne gøre rede for alle, der har haft adgang til mit netværk. I skriver i pågældende brev, at I ønsker at vide, hvem der var hjemme på tidspunktet for de omtalte dowloads, men jeg er desværre ikke i stand til (og ej heller forpligtet til) at redegøre for, hvem der opholdt sig i mit hjem på disse datoer for næsten et år siden.

  Jeg ønsker derfor heller ikke at medvirke yderligere til sagens opklaring, og anser med denne mail sagen som afsluttet.

  Med Venlig Hilsen

  Fik det samme svar som andre om, at de ikke vil forfølge sagen yderligere, også skrevet af en studiemedarbejder.

  reply
 10. Christine  juli 26, 2017

  – og i dag har jeg så modtaget en mail retur fra OPUS, hvor de oplyser, at der ikke kommer til at ske mere i den her sag. MED MINDRE, der sker yderligere krænkelser af deres klients rettigheder fra min IP-adresse. Så kan man så gå og vente på den beskyldning…

  reply
 11. Christine  juli 23, 2017

  Netop hjemkommet fra ferie er jeg nu også én af de heldige, der har modtaget et krav fra OPUS. Skulle angiveligt ulovligt ha downloadet og delt Værket og Snowden tidligere i år. Ingen i mit hjem aner, hvad der tales om. Men meget ubehageligt.
  Jeg har selvfølgelig tænkt mig at svare advokatfirmaet, som det rådes til her på siden.
  Men hvad er Jeres erfaringer efterfølgende? Falder sagen bort, når man kortfattet vedbliver at nægte sig skyldig?

  reply
 12. Stine  juni 27, 2017

  Jeg har i midten af juni modtaget første brev fra Opus og svaret jeg ikke kender til download af Black Sails (der er på HBO Nordic som vi har abonnement på) – nu har vi fået rykker med gebyrkrav. Og mail hvor jurastuderende skriver at det er ulovligt at sende standardsvar med afvisning. Næste mail skrev de bl.a.:

  “Vi anbefaler derfor, at du taler med de øvrige personer, der har haft adgang til din internetforbindelse, og vender tilbage, hvis du på baggrund af disse oplysninger har yderligere bemærkninger til din sag.”

  Vi har ikke downloadet noget – hvilket jeg har svaret. Så jeg har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Hvordan slipper man fri af det? Jeg synes det er mega ubehageligt!

  reply
 13. kenny  juni 16, 2017

  den 10 maj 2017 modtog jeg et brev fra advokat firmaet Njord. de sendte et brev belydende på 2900,- kr for at have fildelt/downloadet en film fra “Combat Zone Corp”
  jeg kontaktede politiet ang omtalte brev, de var søde at sende mig en mail på en hjemmeside fra piratgruppen.dk jeg forklarede Njord at hverken mig eller de øvrige tilknyttet den ip adresse de oplyste havde set/downloadet nogen film “iøvrigt kan jeg da ikke holde øje med alle i husstanden vel”
  efter nogle mail-udvekslinger med Njord frafaldt de så deres anklage.
  den 21 maj fik jeg så et nyt brev med en ny anklage nøjagtigt som tidligere, jeg troede det var en fejl men kunne hurtigt se at det var et nyt sags nr de benyttede, jeg blev sur og skrev at det var chikane imod mig og at der ikke var set/downloadet nogen af deres anklagede film, nu var Njord hurtige idet næste brev frafaldt de deres anklage og jeg kunne ånde lettet op troede jeg !!
  nu den 7 juni er der kommet et nyt krav fra Njord igen på 2900.- kr og nøjagtigt magen til de andre 2 breve dog er sags nummeret anderledes, det komiske er at de påstår at filmen som de påstår at min ip adresse har set er fra den 27/03 2007 altså 7 måneder tidligere end deres tidligere krav som de frafaldt
  som der står i brevet:

  Kære Kenny

  Mange tak for din e-mail og oplysninger, som vi er glade for og bekræfter modtagelsen af.

  Vi har noteret os dine oplysninger om, at du ikke har downloadet/delt den omtalte film.

  I forlængelse heraf skal vi høre, om der er andre i husstanden, som har set eller forsøgt at se filmen på det pågældende tidspunkt?

  Vores klients undersøgelser og beviser har forud for vores henvendelse været vurderet af en dansk domstol.

  Idet vi ser frem til at høre fra dig.

  Med venlig hilsen / Best regards

  Jeppe Brogaard Clausen
  Advokat (H) / Partner

  Jonas Reinel
  Studentermedhjælper / Student Assistant

  Jeg må da undre mig over at de gider blive ved med at fremsende breve og denne domstols afgørelse er den lovlig og det må da være dyrt for Njord med mindre domstolsafgørelsen er en standart kopi i så fald kan det være lovligt ??
  nu spørger jeg ! hvad skal jeg gøre i dette tilfælde de bliver åbenbart ved med at anklage mig er det ikke chikane og kan jeg politianmelde firmaet Njord

  med venlig hilsen

  kenny

  reply
 14. Fruerluno  juni 16, 2017

  Jeg har d. 9. juni 2017 modtaget et brev fra OPUS, om at jeg skulle have downloadet/streamet filmen taken 3 i april. Dog har jeg med jeres hjælp afvist dem hele 2 gange over mail, da vi i april var på ferie. Venter nu svar på 2. svar.
  Kan se det har foregået i lang tid og føler mig derfor ikke truet.

  reply
 15. Benny  juni 15, 2017

  Jeg kan synge med på samme melodi og vil derfor ikke gentage hvad andre har skrevet. Men det latterlige firma skriver til mig i brev dateret 4. april 2017, at jeg den 17. maj 2017 har downloaded en af deres film. Ja goddag mand økseskaft, der står gudhjælpemig, at man 13 dage før jeg angiveligt foretager en ulovlighed, henvender sig til mig…

  reply
 16. Dennis  juni 10, 2017

  Hej alle

  Jeg har også modtaget et sådan brevk jeg skulle dog have downloadet filmen taken3 som findes på Netflix som jeg i øvrigt har abonnement på.

  Jeg har svaret tilbage til ham at jeg ikke kan anerkende den krænkende adfærd på værket. Se mail her

  Til Niels Dahl-Nielsen

  Jeg bekræfter at have modtaget skrivelse noteret journal nummer anført ovenfor.

  Da jeg ikke kan anerkende at have foretaget krænkelse som adfærd i Deres skrivelse på værket Taken3, skal dette brev ses som en afvisning af det påstået forhold.

  Med venlige hilsener
  Dennis Pedersen

  I hans brev oplyser han at han gerne vil have Mine bemærkninger på hvem der så var hjemme på tidspunktet den 18 januar 2017 kl 9.09 om morgen

  Jeg er egentlig ret flippet over at jeg lovligt kan se filmen på Netflix men de mener jeg har hentet den ned på bit torrent hvilket jeg slet ikke aner hvad er. …

  reply
 17. Jonas  april 30, 2017

  Opdatering på indlæg af den 13. Jan.

  Efter at jeg modtog brevet/anklagen fra Opus i jan. har jeg gjort mig den ulejlighed at kontakte min advokat for at finde ud af hvordan jeg skulle håndtere denne situation.
  Som mange andre skrev jeg til Opus hvor jeg afviste deres anklage og deres forlig. (deres krav på 7.500 kr. er fuldstændig hul i hovedet)
  Min advokat have et godt råd, som jeg ønsker at give jer alle: Det er vigtigt at du reagere på deres henvendelse. Skriv kort og kontakt at du ikke kan erkende dig skyldig og afvis deres forlig. Dertil skriver du, at de skal fremsende deres beviser i sagen, og såfremt dette ikke sker, anser du sagen som afsluttet. Jo mindre du kommunikere med Opus, jo bedre, for igennem jeres kommunikation opbygger de stille og rolig deres sag imod dig.
  Efter nogle dage modtog jeg et svar fra Opus, som forventet. Og som forventet står det klart, at de har en meget dårlig sag, når det er skrevet af en jura studerende, hvor nogle af nøgleordene i hendes svar var:

  -man er ikke objektivt ansvarlig for trafik via ens IP-adresse.

  -Det er ikke nødvendigvis dig, der har foretaget krænkelsen, men en anden person, som du har givet adgang til dit netværk.

  -Når du udleverer koden til din internetforbindelse til andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. (hvilket ikke er korrekt jf. Dansk lov!)

  Og på denne baggrund sover jeg nu roligt om natten.
  Det er stadig ikke forstå er, at en ung jura studerede, hvis navn jeg trods alt ikke vil nævne her, ønsker sig navn sat i forbindelse med et firma, som anvender rocker-jura, og som er så helt igennem uprofessionelle at det kan skade hendes fremtidige karrieremuligheder.

  reply
 18. Dan  april 27, 2017

  Advokatfirmaet Opus har skrevet følgende tilbage efter jeg har afvist dem:

  Tak for din mail.

  Vi har henvendt os til dig, fordi vi har konstateret og har bevis for, at der via din internetforbindelse er sket krænkelser af vores klients rettigheder. Dokumentation har været fremlagt for en dommer under den forudgående editionssag, som beskrevet i vores brev.

  Det er ikke nødvendigvis dig, der har foretaget krænkelserne, men en anden person, som du har givet adgang til dit netværk. Når du udleverer koden til din internetforbindelse til andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til.

  Vi anbefaler derfor, at du taler med de øvrige personer, der har haft adgang til din internetforbindelse, og vender tilbage, hvis du på baggrund af disse oplysninger har yderligere bemærkninger til din sag.

  Med venlig hilsen

  Jonas Nielsen
  Sagsbehandler
  info@opus-law.dk

  reply
 19. Janne Jacobsen  april 20, 2017

  Min gamle mor har idag modtaget brev fra opus, med krav om betaling for ulovlig streaming. Hun ejer ikke noget internet!!!. Hun blev jo forskrækket over at få brev fra advokat, og helt rundt på gulvet.
  Tager kontakt til dem i morgen 😠😠😠

  reply
 20. Annemarie Brix  april 17, 2017

  Jeg har lige fået et brev fra NJORD LAW Firm som synes jeg eller en af mine drenge har set “The Model” i august 2016. For en del måneder siden fik jeg et brev fra OPUS om at jeg også i august havde set “Dum dummere dummest 2”. Min dreng har set sidstnævnte film i biffen, det er det nærmeste vi har været på de film. Men hvis det nu er rigtigt at naboer eller lignede har adgang til mit trådløse netværk, kan vi så finde ud af det? Eller skyder de bare i total blinde. Jeg synes det er mærkeligt at få to breve om at vi streamet film.

  Har i øvrigt blot afvist ved hjælp af denne blok tak for det

  Annemarie

  reply
 21. OpusOffer2  april 13, 2017

  Er også selv fået et påkrav på 2200 kr. fra Opus. Har besvaret at jeg ikke har downloadet den film de taler om, og at jeg ikke vil besvare flere breve fra dem. Håber at det løber igennem, og tænker at det er en god ide at lade være med at downloade ulovligt.

  reply
 22. OpusOffer  april 13, 2017

  Peter, har Opus eller nogen af de andre firmaer nogensinde opnået en fysisk ransagningskendelse i forhold til nogen af de pirateri ‘sager’ de anklager folk for?

  Med andre ord; kan du redegøre for os alle (læsere af din blog) hvor stor en chance der er for at de møder op på -os, de anklagedes- bopæl med fogede og politi?

  (Man har måske en blomst, kaktus eller plante stående at man kunne tænkes at ville skille sig af med i tilfælde af at man fik så officielt besøg fra kapitalens beskyttere…)

  reply
  • Peter Fogh Knudsen  april 13, 2017

   Nu skal man jo passe på med at spå om den slags, men jeg har i hvert fald ikke hørt om at det skulle være sket indtil nu, og jeg er ret sikker på, det ville have fået omtale, hvis det var sket, så baseret på historiske data er sandsynligheden nok meget lille.

   reply
 23. OpusOffer  april 12, 2017

  Der er i Danmark IKKE nogen lov der påbyder en at sikre ens netværk og ovenstående advokatfirmaer kan IKKE oplyse Mac adresse på computere at formodede filer er hentet ned på; kun IP adressen. Dermed kan de ikke bevise hvilken person(-er) den computer at filen eventuelt er hentet på tilhører.

  Og det påfalder DEM; advokatfirmaerne, ikke dig; den anklagede, at bevise at DU; indehaveren af internetforbindelsen at overstående IP adresse har været eller er tilknyttet til, PERSONLIGT har hentet pågældende fil.

  For HUSK! I Danmark er det frit og lovligt at efterlade sit netværk åbent.

  reply
 24. Daniel  april 5, 2017

  Hej!

  Min ven – en ældre pensioneret mand – modtog et brev fra Njord, som han svarede afvisende, da han ikke downloadet noget. Njord lukkede sagen bagefter.

  Nu har han modtaget et andet brev, igen fra Njord, men ifm. en anden film. Det afviste han også, men har ikke fået svar fra advokaten endnu.

  Altså, hvis nogen i en periode har brugt hans ellers åbne wifi til at downloade film, skal han så fortsætte at få lignende breve? Han kun bruger nettet til at læse nyheder eller e-mails, og aner ikke hvad der foregår. Netværket er åben, fordi han kan svært finde ud af at logge på.

  Hvad kan han gøre, for at få disse advokater lade ham være?

  Mvh
  Daniel

  reply
  • Peter Fogh Knudsen  april 6, 2017

   Hej Daniel
   Den sikreste måde er at svare hver gang.
   Alternativt kan I prøve at skrive, at han aldrig har hentet nogen film på ulovlig vis, og at I derfor også vil henholde jer til det svar i forhold til andre henvendelser fra dem, som derfor ikke vil blive besvaret. Så har I på en måde svaret på forhånd.
   Mvh Peter

   reply
 25. tommy  april 4, 2017

  hejsa har også modtaget sådan et brev om jeg sku have downloaded en film jeg ikke har . jeg følte mig truet til at betale da jeg ikke kan bevise jeg ikke har downlaoded den , var så dum og underskrive en afbetallings ordning har dog ikke betalt nået og bliver nu truet med fogedretten vil du anbefalde man ikke betaler eller er løbet kørt nu man har skrevet under så først de opsalg på nettet som det her efter jeg hade skrevet under.

  reply
 26. Michael  april 3, 2017

  Ja jeg har så Dags dat også fået tilsendt et brev med titel. ”Vedrørende ulovlig download og deling af film og serier på internettet” fra Opus

  Jeg blev godt nok skræmt fra vid og sans da jeg begyndte at læse brevet og havde da også tastet telefon nummeret ind på telefonen da min ”bekymrede hjerne” kom til lidt sund fornuft, så jeg ”Googlede” firmaet Opus advokatfirma og denne side var første svar på mi søgning og jeg må da sige at jeg er faldet lidt til ro. Jeg takker mange gange for all den vejledning og de gode tips der står her. og mit svar til Opus kan ses neden for

  Hej Opus-Law

  Jeg har Dags dato 03-04-2017 modtaget jeres krav vedr. download/deling af “Black Sails, season 1 complete”. I april måned 2016.
  Jeg syntes dog det er yderst mistænksomt at i først retter henvendelse næsten et ÅR efter at ’’krænkelsen’’ er sket.

  Da jeg er ene beboer på adressen (hvilket i også ved ud fra de oplysninger i har fået/hentet) og ikke har kendskab til downloaded matriale , må jeg afvise jeres krav.

  Jeg har som konsekvens af Jeres henvendelse, lukket ned for begge WiFi signaler i husstanden og efterfølgende skiftet koden til WiFi netværket i egen router, Jeg har desværre ingen indflydelse på WiFi netværket fra Telenors Router og kode skift der af, Som nævnt oven for, har jeg lukket for Begge WiFi signaler og frem over vil WiFi signalet fra egen router kun blive tændt når jeg har brug for det. For at sikre mit netværk yderligere i mod misbrug/hackning.

  Venlig Hilsen

  Michael Becker

  reply
 27. Morten B.  april 1, 2017

  ja ja ja… så nåede turen også min vej, med det EFTERHÅNDEN åbenbart ret kendte trusselsbrev fra OPUS advokat.

  Jeg beskyldes ligeledes andre at skulle have downloadet og delt film via et peer til peer netværk, JEG HVERKEN KENDER TIL POPCORNTIMES OG ELLER PEER NETVÆRK eller hvad det overhovedet er, udover hvad jeg nu kan læse !

  TOTAL FORRYKT AT JEG HAR FÅET DISSE USAGLIGE BESKYLDNINGER OM NOGET JEG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HAR FORTAGET MIG, og så der det som andre også skriver godt 4-6 mdr siden ! Hold nu kæft et latterlig firma. OG SOM ALLE ANDRE BETALER JEG SELVFØLGELIG IKKE SÅ MEGET SOM EN ØRE TIL SÅDANNE EN GANG TRUSLER.

  Jeg har selfølgelig ændret adgangen til det delte netværk – dog er jeg mere end sikker på det ikke sket på dette trådløse netværk da ip adresser ikke stemmer overens med brevets beskyldte ip adresse.

  JEG FØLER MIG VIRKELIG KRÆNKET OVER DET OVERHOVEDET KAN KOMME SÅ VIDT OG DERTIL YOUSEE SÅDANNE LET UDEN VIDERE KAN VIDEREGIVE PERSONLIGE OPLYSNINGER, FØJ!
  nu kigger jeg efter en ny udbyder.

  reply
 28. Maria  marts 31, 2017

  Jeg sidder i nøjagtig samme situation som Jonas, der er blevet opkrævet 7500 kr for download af Black Sails (som jeg også har på Netflix). Lige som ham er jeg meget interesseret i at vide, om beløbets størrelse kan have indflydelse på forløbet. Tak!

  reply
 29. Kaj Ole Sørensen  marts 30, 2017

  Hej Peter
  Har fået et brev fra nord law form om jeg har downloaded en film men på tids punkte er vi på job ? Vil elles have sendte et kopi af brev mvh kaj Ole

  reply
 30. Anno Nymous  marts 26, 2017

  Hi Fernanda,
  Did you get any reply from OPUS? Was it in English? I am considering wether I should reply to them in English or in Danish, as I myself do not speak Danish, I would have to rely on translators all the way…
  Further, in Denmark, is it possible to carry through a small-claims court process in English language, without having to pay for official translations?

  reply
 31. Anton  marts 22, 2017

  Og nu har de skrivet dette

  Tak for din mail.

  Vi har henvendt os til dig, fordi vi har konstateret og har bevis for, at der via din internetforbindelse er sket en krænkelse af vores klients rettigheder. Dokumentation har været fremlagt for en dommer under den forudgående editionssag, som beskrevet i vores brev.

  Det er ikke nødvendigvis dig, der har foretaget krænkelsen, men en anden person, som du har givet adgang til dit netværk. Når du udleverer koden til din internetforbindelse til andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til.

  Vi anbefaler derfor, at du taler med de personer, der har haft adgang til din internetforbindelse, og vender tilbage, hvis du på baggrund af disse oplysninger har yderligere bemærkninger til din sag.

  Du kan ringe til os på telefon 70 27 50 10 eller besøge vores hjemmeside ved at klikke her.

  Jeg finder det dog højest usandsynligt, at den påtalte krænkelse skulle være foretaget af en uretmæssig bruger af din internetforbindelse. Uretmæssig brug af andres internetforbindelse er en større forbrydelse end den påtalte, hvorfor der mangler incitament til at benytte andres netværk til at se film ulovligt på internettet. Jeg er desuden heller ikke bekendt med fortilfælde heraf. Endvidere antages den meget begrænsede kreds af personer med sådanne IT-kundskaber at have langt nemmere og mindre kriminelle måder at skjule deres aktivitet på.
  Med venlig hilsen
  Jonas Nielsen
  Sagsbehandler
  info@opus-law.dk

  reply
 32. Jamila Holleufer  marts 21, 2017

  Hej.
  Nu har jeg lige modtaget et brev fra Opus. Nu med et forligspartierne krav på 6000 kr.
  Frustrerende når man ikke har gjort det! Suk.
  Har skrevet at jeg ikke kan anerkende kravet. Tak for den informative side!

  reply
 33. Anton  marts 21, 2017

  jeg har lige fået et brev fra dem og skrivet dette til dem

  Kære Advokater på Opus

  jeg har aldrig set No escape ulovlig da jeg kan se den på yousee eller se den sammen med En biograf ven som jeg har og som har netflix , selv om jeg ikke har set den hjemme hos mig selv . da jeg var i biograffen med ham og se den . vi er i bio graffen et par gange om måneden for at undgår ting som pirate streaming , så der må ha været noget som har hacket mit internet , derfor har jeg skfitet til en ny kode , da jeg ikke ønsker at folk skal misbruge det , jeg tro jeg ved hvem der er , men han er flyttet fordi ddet hus han boede i er fjernet som mange andre er i mit kvater ..

  Så ville godt frabeders at i siger jeg har gjordt det , for jeg har aldrig nogen sinde overtræt loven

  MVH. Jørgen A Nielsen

  reply
 34. Søren Nielsen  marts 21, 2017

  Så fik jeg også brev fra Opus. Men det var en rykker, for jeg har aldrig modtaget det første brev fra dem.
  Synes at det er bekymrende at sådan et sidegade-firma kan få ens beskyttede adresse udleveret på sådan et meget løst, og forkert, grundlag. men det er jo nok fordi det er penge, så kan man alt. Men de havde den nu ikke helt rigtig og lur mig om ikke det første brev er havnet et andet sted før de fandt ud af hvor jeg bor nu.

  reply
 35. jytte lund  marts 21, 2017

  Hej jeg har også modtaget et brev fra dette OPUS adv. firma som det kaldes…
  Jeg skulle have streamet film fra noget som hedder POP CORN…og jeg som troede det var noget man spiste?

  Jeg har skrevet tilbage med det samme på brevet jeg modtog..at jeg betalte ikke en rød øre da jeg for det 1.ste ikke anede hvad det var for noget og hvad POP CORN var, de kunne bare rykke mig i retten, for jeg har intet med dette at gøre…har så ikke hørt videre i sagen og brevet er dateret den 3.3.17

  reply

Add a Comment


Kend dine rettigheder og få din ret
Tilmeld dig mit nyhedsbrev
Få tips til hvordan du undgår at blive snydt, og hvad du gør, hvis du er blevet snydt, samt tips til hvordan du sparer penge og meget andet.
Tilmeld
Giv det en chance, du kan til enhver tid afmelde dig igen.
close-link