Lad dig ikke true af advokatfirmaet OPUS

Af |2018-03-26T18:44:04+00:0026. september 2015|Retssikkerhed|514 kommentarer

Ifølge en række medier har mange danskere de seneste dage modtaget et brev fra et advokatfirma ved navn OPUS med krav om, at de skal betale 2.200 kr. for ulovligt at have set/streamet filmen ”And so it goes”, angiveligt via den populære, men ulovlige streamingtjeneste Popcorn time.

Det er efterhånden nogle år siden, vi sidst har set den slags metoder anvendt. Det var tilbage i midten af 2000’erne, hvor det der dengang hed Antipiratgruppen sendte lignende trusselsbreve ud til folk.

Både Vestre og Østre Landsret frifandt allerede dengang (i 2008) forbrugere for lignende erstatningskrav, fordi Antipiratgruppen ikke kunne bevise, at det var abonnenten på internetabonnementet selv, der havde foretaget den ulovlige streaming/download af filmen.

Dengang var det Antipiratgruppens opfattelse, at det var forbrugerne, der skulle bevise, at det ikke var dem, der havde foretaget sig noget ulovligt. Det var også Antipiratgruppens opfattelse, at forbrugerne skulle bære ansvaret for det misbrug, der eventuelt var foretaget af andre, der havde koblet sig på den trådløse forbindelse, idet det måtte være en internetabonnents ansvar at sikre sig, at andre ikke kunne få adgang til netværket.

Landsretterne var heldigvis (og måske ikke så overraskende) af en anden opfattelse. Da der i de enkelte husstande var flere mulige brugere af den enkelte internetforbindelse, mente retterne ikke, det var muligt at afgøre, hvem der rent fysisk havde foretaget den ulovlige fildeling, og de frifandt derfor de sagsøgte.

Siden da har musik- og filmindustrien ikke forfulgt ”almindelige” brugere af musik- og filmdelingstjenester med erstatningskrav og trusler om retssager, men i stedet fokuseret på at få spærret for adgangen til ulovlige tjenester kombineret med oplysning.

Men nu er der tilsyneladende nogle rettighedshavere, der igen er begyndt at hyre villige advokater til at sende trusselsbreve til almindelige brugere. Brevene ovenfor er det firmaet Scanbox Entertainment, som har bedt OPUS Law udsende.

Mange vil nok anse det for skræmmende at modtage et sådant trusselsbrev fra en advokat og derfor blot betale pengene for ikke at risikere yderligere. Og det er netop formålet med sådanne breve, for advokaten er jo udmærket godt klar over, at det i en retssag vil være ham, der skal bevise, at det er netop modtageren af brevet, der har streamet den pågældende film. Hidtil er det mig bekendt ikke lykkedes i nogen retssager.

Brevet fra advokatfirmaet Opus

Brevet fra advokatfirmaet Opus

Har du modtaget et brev fra Opus advokaten, og er det ikke dig selv, der har streamet filmen, så er mit forslag, at du skriver en mail til advokaten, hvor du bekræfter modtagelsen af brevet og samtidig gør opmærksom på, at du ikke kan anerkende kravet.

Det skulle være underligt, om ikke du derefter vil modtage et trusselsbrev eller to mere, men advokaten kan ikke overdrage kravet til inkasso, når du har meddelt ham, at du er uenig i kravet, så modtager du et inkassobrev, kan du klage til Rigspolitiet, som fører tilsyn med, at inkassobureauer overholder inkassoloven.

Hvis advokaten ønsker at forfølge sagen, er han nødt til at anlægge en retssag mod dig. Det kan lyde skræmmende, men da sagen drejer sig om så lille et beløb, vil den formentlig blive anlagt som det der kaldes en småsag. Her behøver du for så vidt ikke nogen advokat, men kan selv møde i sagen, og da sagen kun drejer sig om 2.200 kr. er der et loft over de sagsomkostninger, du risikerer at komme til at betale, hvis du taber sagen, på 1.800 kr. Og hertil kommer, at retten formentlig vil fastsætte erstatningskravet langt lavere end de 2.200 kr., advokaten kræver, hvis det skulle gå så galt, at du taber, så selv om du taber, vil du måske ikke engang komme til at betale mere, end hvis du bare frivilligt betaler uden retssag.

Ovennævnte betyder også, at du, selv om det måske er dig selv, der har streamet filmen, måske med fordel kan lade sagen komme for retten, da det ikke er usandsynligt, at retten vil fastsætte erstatningskravet langt lavere, end advokaten har gjort i sit brev.

 

Opdatering 4.oktober 2015:

Flere læsere af bloggen har sendt mig kopier af de breve, de har modtaget fra advokat Niels Dahl-Nielsen fra enkeltmandsadvokatfirmaet Opus (som har til huse på hvad der formentlig blot er en postadresse på Frederiksberg, hvor personligt fremmøde ikke er muligt).

Dem der ikke når at reagere inden for de første 14 dage efter dateringen af det første brev modtager automatisk et brev med overskriften “Påmindelse og inkassovarsel…”. Dette er der for så vidt ikke noget usædvanligt i. Reagerer man ikke på de betalingskrav, man modtager med posten, må man forvente at modtage rykkere. Det er derfor vigtigt, at du reagerer og svarer tilbage. Det kan f.eks. bare være en e-mail til den e-mail adresse, der står nævnt i brevet, hvori du så skriver din begrundelse for, hvorfor du ikke kan anerkende kravet.

Som jeg spåede ovenfor, stopper advokaten fra Opus imidlertid ikke sin fremturen, blot fordi man nægter at have streamet den omhandlede film. De fleste af dem, der har kontaktet advokaten, har formentlig oplyst ham om, at de ikke har streamet filmen, hvorfor de ikke vil betale, så det har han også et standardsvar til, som flere læsere af bloggen har sendt mig.

I dette opfølgende brev beder advokaten om at få oplyst, hvem andre end internetabonnenten selv, der kan have brugt netværket til at streame filmen. Samtidig nævner han, at det er hans opfattelse, at den der stiller en internetadgang til rådighed for andre som udgangspunkt er ansvarlig for den trafik, der foregår på internetforbindelsen. Her må man formode, at advokaten taler imod bedre vidende, da de to eneste domme på området netop har fastslået, at det modsatte er tilfældet. Selvfølgelig er man ikke ansvarlig for, at andre brugere af ens netværk benytter netværket til noget ulovligt.

Men er man forpligtet til at udlevere navnene på andre brugere af netværket? For det første kan det jo være, at netværket har været åbent for alle, hvorfor du ikke ved, hvem der har brugt det. Mere typisk kan det være, at det er familiemedlemmer, der også har adgang til samme netværk, og dem er man efter min opfattelse ikke forpligtet til at udlevere navnene på til advokaten, da man så i princippet risikerer at pådrage ens nærmeste straf, hvilket man ikke kan forpligtes til.

Så endnu en gang, er det ikke dig selv, der har streamet filmen, så skriv til advokaten og oplys ham om, at du ikke kan anerkende kravet, da det ikke er dig, der har foretaget den påståede handling. Herefter må advokaten ikke sende dig inkassobreve. Gør han det, overtræder han reglerne i inkassoloven. Hvis han fortsat vil forfølge kravet, er han derfor nødt til at anlægge en retssag som beskrevet ovenfor.

Opdatering 22. oktober 2015:

Flere har efterspurgt de to domme fra 2008, hvor intetnetabonnenter blev frifundet, fordi det ikke var bevist, at det var dem selv, der havde downloadet filmen. Jeg har ikke begge domme, men afgørelsen fra Østre Landsret kan læses her: Østre Landsrets dom fra 2008. Som det fremgår af de sidste to sider, argumenterede filmindustriens advokater også dengang for, at abonnenten måtte være ansvarlig for at sikre sit netværk og være ansvarlig for andres brug af netværket. Det fremgår tydeligt af landsrettens dom, at retten ikke fulgte disse argumenter, men krævede at advokaterne skulle bevise, at det var den sagsøgte abonnent selv, der havde foretaget den ulovlige handling. Da de ikke kunne bevise dette, blev den pågældende person frifundet.

Når man modtager breve fra Opus, kan man med fordel henvise til denne dom.

Opdatering 16. april 2016:

Servicemeddelelse til jer, der modtager breve fra Opus Law: I kunne jo overveje at give jeres mening til kende om opus-law.dk og firmaet bag, bl-law.dk på trustpilot.dk. Det er der af en eller anden grund endnu ingen, der har gjort, men I er jo på en måde “kunder” hos dem, og det kunne måske være rart for andre, der overvejer at benytte sig af disse to advokatfirmaer, at kende til andres erfaringer med dem 🙂

Opdatering 26. december 2016:

Udover Opus Law er der som mange også har nævnt i kommentarerne et andet advokatkontor, der arbejder på stort set samme måde, nemlig Njord Law, dog med den forskel at Njord Law virker lidt mindre aggressive i deres breve og som tilsyneladende heller ikke har samme antal standardbreve, de udsender, men mere tager en forbrugers benægtelse til efterretning. De samme principper som nævnt ovenfor omkring Opus Law gør sig i øvrigt også gældende for Njord Law.

For nylig var der lidt skriveri i pressen om, at Njord Law skulle have vundet en retssag mod en forbruger, der havde streamet en film ulovligt. Realiteten i sagen var dog, at forbrugeren havde tilstået/indrømmet, at han havde downloadet den omhandlede film, og derfor kan den pågældende retssag ikke bruges til noget som helst i retning af, at retten skulle have taget stilling og dømt nogen i sager som disse. Retten har blot udmålt en bøde til en forbruger, der havde indrømmet at have overtrådt loven på samme måde, som hvis en person indrømmer at have kørt for stærkt. Der er således ikke noget som helst, der er ændret, i forhold til at det er de to advokatfirmaer, der skal bevise, at netop abonnenten har downloadet en film ulovligt.

For nylig har advokatnævnet også haft lejlighed til at tage stilling til, om Opus Law’s fremgangsmåde var i strid med god advokatskik. Nævnet nåede med stemmerne 6 mod 1 frem til, at fremgangsmåden ikke var truende i en sådan grad, at henvendelsen kunne anses for i strid med god advokatskik. På baggrund af advokatnævnets afgørelse har Forbrugerombudsmanden også udmeldt, at han ikke foretager sig mere i sagen. Hvis man modtager et brev som beskrevet ovenfor, nytter det derfor ikke længere noget at klage til Forbrugerombudsmanden eller Advokatnævnet, men man må selvfølgelig fortsat forholde sig til, om man har foretaget sig det, brevet beskylder en for. Er det ikke tilfældet, må man med god samvittighed nægte at betale.

514 kommentarer

 1. John 25. november 2015 kl 19:55 - Svar

  Hey alle.
  Ja, jeg står også med et af de berygtede brevet, og faldt over denne side.. Det drejer sig i mit tilfælde om 3 afsnit af black sails der er hentet fra vores hjemme netværk, til en værdi af 2800,- Står uforstående over for det. Jeg holder mig altid på den rigtige side af loven, og en sådan opkrævning gør mig alligevel nervøs. Men jeg vil følge jeres tråd, og ikke anerkende deres krav om vederlag. Men fedt at se at der er så mange andre som står i samme situation. Troede jeg var et enkeltstående tilfælde. Jeg giver melding når der kommer nyt i sagen.

 2. OnkelJohn 25. november 2015 kl 19:11 - Svar

  Hej og tak for indlægget. Jeg har netop fået et brav fra Opus med erstatningskrav. Jeg har fulgt rådet og svaret (i overensstemmelse med sandheden), at jeg intet kender til sagen og derfor må afvise deres krav. De har netop svaret, og bedt mig udfylde en “erklæring på tro og love”, som de vil give videre til deres klient. Jeg har linket til det nederst.
  Jeg har pt. ingen planer om at udfylde den, men kan det skade mig, at jeg ikke har gjort det, hvis det skulle komme til en retssag?
  Du kan se brevet her:
  https://dl.dropboxusercontent.com/u/1945056/OPUS.pdf

 3. pirat 24. november 2015 kl 14:41 - Svar

  Det er advokat firmaet Brandt og Lauritzen der står bag dette.
  Samtlige medarbejder der besvarer henvendelser, som reaktion på brevet sendt af Niels Dahl-Nielsen, arbejder hos Brandt og Lauritzen.

 4. pirat 24. november 2015 kl 13:57 - Svar

  Opus sender de samme standard svar til alle, der henvender sig til dem.
  Deres opfattelse af hvilket ansvar man har hvis andre er på ens netværk, med kode eller ej, er ikke korrekt.
  Man har absolut intet ansvar. Det kan ikke forventes at man som menig person, kan holde kontrol med hvad folk laver på ens wifi.
  Det må være op til opus at bevise hvem der har begået ulovligheder, ikke blot hvilken ip adresse de er begået fra.

  Har du modtaget et brev fra opus, og ikke begået ulovligheden du beskyldes for, så kontakt dem og forklar dem din side af sagen. Forvent dog blot at modtage standard svar. Lad være med at ignorerer det.

 5. Kristian B 23. november 2015 kl 19:21 - Svar

  Jeg har netop fået brev fra Njord om filmen automata, de vil have 1500,- jeg overvejer også at betale, men hvad så? kommer der så flere bøder, eller har de sendt det de har på en? Forseelsen er helt tilbage fra feb 2015 Jeg har delt mit netværk i en periode hvor andre i opgangen manglede og tidspunkterne passer overens med dato i bøde brevet. Argg hvad skal man gøre ??

 6. :) 23. november 2015 kl 17:19 - Svar

  hej alle. Jeg har modtaget samme brev. Jeg benytter mig af Netflix og har derfor ik brugt dette. Sagen er nu den at jeg har på fornemmelsen at det er en der har besøgt mig som har gjort det. Jeg er sikker på hvis jeg ringer og spørger vedkommende så vil de sige det dem, men hvad gør man lige. Skal keg betale på denne persons vegne hvis det er? Og så få pengene af vedkommende? Har jo ikke lyst til at “stikke” personen men vil heller ikke have mit navn lagt til sådan noget. Er virkelig i tvivl. Har modtaget mail efter jeg har sagt at jeg ikke vil betale som skriver at de kan se det min ip adresse der er brugt og mit ansvar hvem jeg uddeler det til. De råder mig til at fortælle hvem der har gjort det og iøvrigt betale! Hjæælp. Tænk hvis jeg modtager flere breve…

 7. Jeanette 23. november 2015 kl 13:48 - Svar

  Denne mail har jeg modtaget efter at have skrevet at jeg ikke ankender deres krav. Hvordan tænker i jeg skal forholde mig nu???Tak for din mail.

  Som det fremgår af brevet, er det blevet registreret, at den angivne IP-adresse har været anvendt til ulovlig download og deling af værket Black Sails, season 1, episode 3. Dette er sket via et fildelingsnetværk.

  Din internetudbyder er ved kendelse fra Retten på Frederiksberg blevet pålagt at oplyse navn og adresse på den person, som IP-adressen var tildelt på krænkelsestidspunktet. Din internetudbyder har i den forbindelse oplyst mig dit navn og din adresse.

  Jeg antager at du har beskytte dit netværk med kode. Når netværket er sikret med kode, vil kredsen af potentielle krænkere være begrænset til dem, som du har udleveret koden til. Du bedes derfor oplyse, hvem der kan have anvendt dit netværk til at downloade værket.

  Det er vores opfattelse, at når man stiller en internetadgang til rådighed for andre, så kan man efter omstændighederne være ansvarlig for den trafik, der foregår på internetforbindelsen.

  Vores klients interesse i sagen er at få stoppet den ulovlige spredning af værket på internettet. Ved at medvirke til sagens oplysning kan du forhindre, at der i fremtiden foretages yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  For at undgå en retssag, vil jeg opfordre sig til at indbetale forligsbeløbet, hvorefter vores klient ikke vil foretage sig yderligere i forhold til den påtalte krænkelse.

  Med venlig hilsen

  Jonas Nielsen

  Sagsbehandler

 8. Anders 23. november 2015 kl 11:17 - Svar
 9. Pirat 23. november 2015 kl 09:41 - Svar

  Har også modtaget brev fra opus angående Black sails.
  Problemet er jo bare at et ukendt antal mennesker har adgang til mit wifi. Dette har jeg idag mailet til opus. Jeg tager det ganske roligt, eftersom det må være forventet at Opus skal bevise hvem der har lavet ulovligheder på mit netværk. Det er ikke mit ansvar hvad folk laver på mit netværk, ligesom det ikke er bibliotekets, butikkens osv ansvar hvad folk der logger på deres netværk laver.

  Fat mod alle sammen. Afvis opus.

 10. Thomas 22. november 2015 kl 15:43 - Svar

  Hej alle.

  Jeg har en bekendt som har modtaget brev fra OPUS om krav på Black Salis for et af snit. Beløbet lyder på 2.400 kr.

  Sagen er den den bekendte har haft popcorn da vedkommende fik anbefalet dette af andre idet at det var noget alle gjorde. Det er derfor ikke vedkommenes overbevisning af have gjort noget ulovlig, da noget så nemt og brugervenligt har været tilgængeligt på nettet. Dette ansvar kan kun almindelige forbrugere ikke skelne imellem i dag.
  Der er sågar stået på flere af hjemmesiderne at det er lovligt. Og vi bruger jo internettet hele tiden, hvordan kan man så vide man ikke fortager ulovlige handlinger på nettet i dag.

  Vedkommende har steamet indhold ligesom man steamer indhold på youtube og diverse andre steder. Intet indhold er delt med andre. Denne deling er programmeret i popcorn systemet og derfor har vedkommende ikke vist at sådanne ville blive delt med andre. Vedkommende er derfor ikke ansvarlig for ulovligt distribution af serie og film og mener kun at udviklerende af popcorn time kan gøre ansvarlig for denne handling.

  Spørgsmålet er så følgende:

  Vedkommende vil ikke betale 2.400 kr. for en enkelt serie da i så man i så fald anderkender at have brugt popcorn time og derfor kan Opus bliver ved med at afpresse penge og gøre en fattig.
  Kan man indgå et forlig hvor man betaler en pris som er på højde med f.eks viaplay eller netflix. og derved er man ude at denne sag?

  Eller skal man sige man aldrig har brugt det. (Løgn) og delt ens netværk med alle andre?

  Eller kan man gøre helt ansvarsfri for denne handling, da man jo aldrig bevidst og derfor heller ikke i ond tro har delt og formidlet indhold fra Popcorn time?

  Vi mangler hjælp og vil gerne have løst dette problem.

  Er der eventuelt nogle som kender en advokat som har kendskab til disse problemstillinger og kan give en juridisk bistand.

 11. Søren H 21. november 2015 kl 18:18 - Svar

  Jeg har lige fået et lignende brev fra Opus med at jeg skulle have set 4 afsnit af Black Sails sidste år november2014 at betale 3300kr. Dejlig julegave

 12. koko 19. november 2015 kl 21:43 - Svar

  Hej alle,

  Jeg har også fået 2 breve dog fra Njord Lawfirm. Jeg har ikke download noget som helt eller set de to filmer Good Kill og Before I go to sleep. Da jeg bor i lejlighed tæt på et gymnasiet tror jeg nogle har brugt mit Wi-Fi. Men hvordan skal man svare på brevet? Hvad er jeres anbefalinger?
  I brevet spørger de om hustanden har en trådløs internetforbindelse og har denne et password? Samt om husstanden har set eller forsøgt at se filmen xx på det pågældende tidspunkt.

 13. Søren 17. november 2015 kl 22:06 - Svar

  Hej allesammen

  Sidst jeg har hørt fra Opus er den 27/10 hvor jeg fik en Tro og Love erklæring til underskrivelse. Hvilket ikke er gjort da jeg stadig ikke har modtaget den dokumentation jeg har bedt om. Man må sige at de får kamp til stregen, de regner nok med at mange vil betale, da de jo vil hive en i retten osv. og der er jo nok desværre en del der betaler de 2200 kr.
  Næste gang jeg høre fra dem vil jeg gøre som Hans har gjort, og henvise til Straffelovens § 263, så glæder jeg mig til at se deres udspil.
  Godt at se der er så mange der kæmper i mod, fremfor bare at betale deres krav.

 14. Rikke 17. november 2015 kl 19:07 - Svar

  Jeg har fået præcis samme svar som dig Hans. Hvad svarede du? Er jeg forpligtet til at svare, om jeg har kode på? Jeg har nemlig kode på, og er bange for at han vil bruge det mod mig.

 15. Hans 17. november 2015 kl 04:00 - Svar

  Hvad er hacking?
  Hacking er omfattet af Straffelovens § 263 og er, når nogen uberettiget skaffer sig adgang til andres it-systemer, sociale profiler herunder mailkonti og programmer. Personen, der skaffer sig uberettiget adgang, kan enten slette, ændre eller kopiere data eller blot gøre sig bekendt med oplysningerne.

  Efter straffelovens § 263 stk. 2 straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem, med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, og under skærpende omstændigheder med fængsel op til 6 år.

 16. Hans 17. november 2015 kl 03:52 - Svar

  Som tidligere anført i denne tråd har jeg svaret advokatfirmaet at det er ulovligt at spore IP adresser i Danmark.

  Faktisk er det direkte hacking og det er ulovligt.
  Den eneste måde hvorpå man kan få fat i IP adresser er ved at hacke sig ind i et netværk. Og det sporingsprogram de henviser til er et hacking sporingsværktøj. Dybt ulovligt….

  De eneste der kan anvende et sådant sporings værktøj lovligt er politiet, PET og andre statslige institutioner (mod foregående at have konsulteret en dommer og fået en “ransagningskendelse”, vel og mærke).

  Så Mis. Label Aalborg begår noget ulovligt når de hacker et netværk for at få adgang til de IP adresser der har benyttet netværket.
  Derfor har jeg advaret advokatfirmaet om at jeg anmelder Mis. Label til politiet for ulovligt at anvende hacking og jeg samtidig anmelder Opus til advokatnævnet for at de opkræver gebyr på vegne af en klient der ulovligt har hacket sig ind i et netværk.

  PS
  Det at retten på Frederiksberg har givet Opus lov til at få IP adresser grunder på uvidenhed fra rettens side, da adkomsten til IP adresserne skulle have været bragt frem og så havde de aldrig fået kendelsen. Men der var jo ingen modpart. Den sag kan omstødes såfremt der er nogen der har energi til at genoptage sagen, da kendelsen er afgivet på ukorrekt grundlag. I sig selv en ganske så kritisabel fremgangsmåde fra Opus side som tydelig viser Opus manglende indsigt i IT.

 17. Carlos Florez 13. november 2015 kl 14:40 - Svar

  Mmmm, du fik jeg denne svar…

  Kære Juan Carlos Florez Garcia
  Tak for din mail.
  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig.
  Du bemærker, at du føler dig krænket over, at vi har indsamlet data. Hvis du ønsker, kan jeg fremsende dig en teknisk forklaring på, hvordan sporingen er foregået?
  Desuden vil jeg opfordre dig til at undersøge, om der er andre medlemmer af husstanden, som kan have foretaget krænkelsen.
  Med venlig hilsen
  Andreas Gamst
  Stud.jur.

 18. Carlos Florez 11. november 2015 kl 16:06 - Svar

  Nu har jeg sendt det her svar til Opus… spændende at se hvad det sker nu… 😮
  Kommentar???

  “Hej Niels, grundet at jeg ikke enerkende kravet fra din client er simpelhen fordi jeg har ikke downloaded de navnet film og kende ikke noget til det, at min IP adresse er blevet brugt til det, kender jeg hellere ikke noget om… eneste jeg komme i tanke er, at det har været en hacker som har måske brugt min IP til at streamme den pågældende film, det kan sagtens ske selv om man har kode til sin WiFi.

  Jeg føler mig iøvrigt krænket idet din klient har faktisk “hakket sig ind” i netværket for at “fiske” IP addraser, bland dem min, det gør mig sårbar fordi nu ved jeg at der ud er én som kan kigge ind i min databrug…. og det er faktisk ulovlig her i DK. At det er, som jeg forstå, for at finde dem der krænker hans rettigheder, gøre det ikke mindre ulovligt.

  Jeg forstå godt din klientens interesse i at finde dem der krænke hans rettigheder, men jeg er ikke én af dem, og jeg er hellere ikke ansvarligt for at min IP adrasse er blevet misbrugt, det er også det, loven siger her i DK.

 19. Bjørn Fridthjof 10. november 2015 kl 22:27 - Svar

  Hej
  Har modtaget skrivelse fra OPUS og svaret i lighed med Hans.
  Har efterfølgende modtaget denne skrivelse:

  Tak for din henvendelse, hvori du efterspørger yderligere dokumentation.
  Jeg kan i den forbindelse oplyse dig, at aktiviteten på din IP-adresse er sporet ved hjælp af et specialudviklet software-program (”sporingsprogrammet”). Dette program er udviklet til at spore delinger af filer, i det tidligere omtalte BitTorrent-netværk. I dette tilfælde, har sporingsprogrammet været anvendt til at spore distribution af en fil, som er en ulovlig kopi af filmen John Wick.
  Som nævnt fungerer BitTorrent-netværket på den måde, at brugerne downloader og deler brudstykker af filer mellem hinanden i netværket. Hver fil bliver tildelt et unikt id (”hash-værdi”), der medfører, at man kan spore filen. Der findes således ikke to ens filer, selvom eksempelvis filnavnene måtte være ens.
  Sporingsprogrammet kan ved hjælp af en ”tracker” finde en given hash-værdien (id), og dermed finde den fil man ønsker sporet. Trackeren har i dette tilfælde været anvendt til at spore den fil, der er en ulovlig kopi af filmen John Wick.
  Med forudgående tilladelse fra min klient, henter sporingsprogrammet den givne fil ved brug af en Torrent-klient, hvorved der samtidig laves en log, der registrerer dato, klokkeslæt, hash-værdien samt den IP-adresse, hvorfra fildelene hentes. Det er i denne log, at din IP-adresse optræder.
  Det er altså bevist, at den pågældende fil, med den sporede hash-værdi, har været distribueret downloadet og delt via dit netværk.
  Listen over de IP-adresser, der er fremkommet i loggen, er således det fysiske bevis på den ulovlige aktivitet. Denne liste er fremlagt som bevismateriale i editionsagen for retten, hvor retten som bekendt træf kendelse om at pålægge din internetudbyder at oplyse navne og adresser på personerne bag de oplistede IP-adresser. Retten har således vurderet beviset og fundet det tilstrækkeligt sikkert. Du er ikke part i denne sag, men kan få bekræftet af retten, at de har truffet den angivne kendelse.

  Du oplyser, at din internetforbindelse er blevet gjort offentligt tilgængelig, og det ændrer i forhold til dommen fra 2008, efter vores opfattelse, ansvarsvurderingen. Den Øster Landsrets dom fra 2008, som jeg antager, at du henviser til, er således ikke relevant i forhold til din sag, eftersom omstændighederne i din sag ikke svarer til dem i dommen.
  Det er som tidligere anført vores opfattelse, at når man stiller en internetadgang til rådighed for andre, så kan man efter omstændighederne være ansvarlig for den trafik, der foregår på internetforbindelsen. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at grænserne for at ifalde et ansvar er lavere inden for ophavsretten end inden for straffeloven. Her kan uforsvarlighed være nok. Det må forventes, at man i rimelig grad passer på sin internetforbindelse, og hvad den bliver anvendt til.
  Jeg skal på baggrund af ovenstående bemærke, at min klient fastholder kravet mod dig.

  Med venlig hilsen
  Michael hansen
  Stud.jur.

  Den tekniske side vil jeg ikke kommentere, men er absolut ikke enig i deres argumenter og konklusioner vedrørende “ansvarligheden for ens eget netværk og wifi”

 20. Peter Bang-Rønne 10. november 2015 kl 13:53 - Svar

  Min svigermor har fået sådan et hyggeligt brev – og nu også en rykker. Jeg har (med fuldmagt) talt med Opus. De fastholder, at hun skal betale. Det har de bevis for.
  Men det skal hun naturligvis ikke, da hun ikke har brugt download klienter af nogen art og ikke kender “John Wick” filmen.

  Mht. at samle en gruppe – så har jeg ligeledes haft snakket med Advokatnævnet. De kender ganske udmærket til Opus breve om de forskellige film og ved, at der er mange, der ikke tør andet end at betale, for det er jo nok rigtigt, når en advokat skriver det.
  Advokatnævnet kan intet gøre, før der ligger en formel indberettet klage. En sådan har de ikke fået endnu… hvilket egentlig er utroligt, når man på flere fora kan læse om problemet med disse breve. Men det er da et sted at starte.

  Forbrugerombudsmanden kan ikke gøre noget, da det ikke er en markedsføringsretlig sag. Men de var venlige at svare ud fra det, de kan råde med.
  “Hvis de har et krav mod din svigermor på 2200 kr., skal de selvfølgelig også kunne bevise dette. Kan de ikke dette, kan de ikke opretholde kravet.”
  og…
  “… Hvis I er uenige i kravet, kan I tage den standpunktsrisiko, at I lader være med at betale og regner med, at hvis den bliver taget i retten, så vil I vinde. Alternativt kan I betale under protest, men så skal I efterfølgende føre en sag for at få jeres penge tilbage.”

 21. Martin 9. november 2015 kl 20:54 - Svar

  Hej, jeg er super glad for alle jeres indlæg.
  Jeg har også modtaget et brev og en påmindelse, overvejer meget kraftigt at betale de 2200 kr. På grund af stress på nu værende tidspunkt vil det blive meget dyrere for mig hvis jeg går ned og ikke kan arbejde.
  Men kom til at tænke på om det kan have konsekvens senere hvis jeg indgår forliget. (blev ikke mindre stresset).

 22. Esben Rasmussen 6. november 2015 kl 00:02 - Svar

  Jeg er lidt nysgerrig efter at høre mere om det tekniske bag hvordan de kommer frem til IP-adressen.

  Jeg ved, at flere og fler ISP’er bruger sub-netværk (NAT’ede IP’er), hvor flere i samme område deler en offentlig IP, som en metode til at omgå manglen på IPv4 adresser.

  På den måde kan advokatens liste vel ikke bruges til noget som helst, da der er flere husstande, som har den samme offentlige ip – foruden at det er svært at vide, hvem i den enkelte husstand, der har brugt netværket?

 23. Hans 5. november 2015 kl 19:51 - Svar

  Hej
  jeg har ligeledes fået et af disse breve fra Opus.
  Og jeg skrev følgende i en mail:

  Jeg xxxx xxxxxxx bekræfter modtagelsen af deres brev/rykker, og jeg gør herved opmærksom på, at jeg ikke kan anerkende kravet.

  Jeg henviser i øvrigt til Østre Landsrets dom fra 2008.

  Med venlig hilsen

  Navn
  Adresse
  Po og by

  og jeg fik følgende svar:

  Kære xxx xxxxx

  Tak for din mail og din henvisning.

  Vi er bekendt med den retspraksis, som du henviser til, og den kan naturligvis være relevant, såfremt omstændighederne i din sag svarer til dem i dommen.

  Det er dog altid en meget konkret vurdering, hvorfor jeg i den anledning skal høre, om du har haft dit netværk sikret ved kode?

  Med venlig hilsen

  Niels Dahl-Nielsen
  Advokat
  info@opus-law.dk

  Hvad bør jeg svare?

 24. Malthe 5. november 2015 kl 13:00 - Svar

  Skal vi samle en gruppe og hive ham i retten?

 25. Forvirret 3. november 2015 kl 12:56 - Svar

  Jeg har ikke fået nogen reaktion fra OPUS, efter jeg sendte den mail, som jeg afviser kravet. Har nogen modtaget alle svar for nylig.

 26. Hans 30. oktober 2015 kl 08:51 - Svar

  Jeg er ikke sikker på der er hold i det men værsgo.

  “…..Men hvis du vil have skovlen under Verdensfirmaet, så politianmelder du advokaten for overtrædelse af Persondatalovens § 5 hhv. Straffelovens § 263, 2.

  Han har i strid med Persondatalovens § 5 indsamlet personhenførbare data (IP-adresser) og har aflyttet/monitoreret datastrømme som ikke var beregnet på ham.

  Du skal være forurettet for at kunne politianmelde ham, altså have fået brev fra ham.

  Dernæst klager du til advokatsamfundet idet du mener at Verdensfirmaet har handlet i strid med god advokatskik ved at logge personhenførbare data (IP-adresser) og aflyttet/monitoreret datastrømme som ikke var beregnet på ham (hacking).

  Den sidste koster en mindste bøde til ham personligt på DKK 10.000,00, hvis han bliver dømt af advokatsamfundet…….”

  http://www.version2.dk/comment/316081#comment-316081

  • Peter Fogh Knudsen 31. oktober 2015 kl 14:11 - Svar

   Hej Hans
   Den første del, tror jeg ikke, man når nogen vegne med. De har jo fået kundeoplysningerne udleveret via en retskendelse. Klagen til Advokatsamfundet (Advokatnævnet), vil jeg imidlertid ikke udelukke kan føre til noget, da advokaten i sine breve får det til at lyde som om man som abonnent er ansvarlig for, hvad alle andre bruger ens internetforbindelse til, og her må han jo tale mod bedre vidende, da der eksisterer to domme fra 2008, der siger noget andet. Så måske han kan få en bøde af nævnet for at vildlede omkring retstilstanden.
   Mvh Peter

 27. Jens 29. oktober 2015 kl 13:48 - Svar

  Johnny, tak for info!

 28. Johnny Pedersen 28. oktober 2015 kl 18:19 - Svar

  De 2 foregående mails svarede han hurtigt tilbage på, men har ikke hørt fra ham endnu!
  Jeg skal nok holde Jer opdateret med hvad der sker!

  Hilsen
  Johnny Pedersen

 29. Johnny Pedersen 28. oktober 2015 kl 18:15 - Svar

  Hej alle

  Jeg skrev tilbage til ham i lørdags efter at have fået den “Tro og Love erklæring” og her er hvad jeg skrev:

  Hej igen Niels Dahl Nielsen
  Tak for dit svar, men jeg er ikke tilfreds med at du beder mig om at underskrive en ”Tro og Love Erklæring” med baggrund i hvem der har benyttet vores netværk og om hvem der har søgt
  På div. Søgemaskiner efter oplysninger omkring torrent programmer! Det kan jeg overhovedet ikke se at jeg skulle være forpligtiget til, da jeg ikke aner hvem der kan have gået på mit netværk på tidspunktet, grundet de førnævnte omstændigheder!
  Det må din klient da vel også kunne se fornuften i? Det er naturligvis kedeligt at det er sådan, men hvad skal jeg sige til det?

  Med venlig hilsen
  Johnny Pedersen

 30. Ic 28. oktober 2015 kl 08:33 - Svar

  Jeg har en bekendt som har modtaget et par stykker af disse breve, og har i den forbindelse læst lidt her og der om disse Opus folk.
  Kan også se at folk faktisk er i tvivl om det er et fup firma eller om det passer at de har et samarbejde med Mis.Label. Jeg besluttede derfor at ringe til Mis.Label under faldk navn og med hemmeligt nummer for at få en bekræftelse på det ene eller andet. De bekræftede at de samarbejder med Opus, så de er rigtige nok disse Opus folk, selvom man skulle tro det modsatte.

 31. Søren 27. oktober 2015 kl 21:40 - Svar

  Hej allesammen
  Nu har jeg så også modtaget en Tro- og loveerklæringen, men stadig ikke den dokumentation jeg efterspørger af ham.

  Han mener åbenbart at det er nok og skrive at det er dokumenteret at der er sket ulovlig aktivitet via den IP-adresse, som du står som indehaveren af.

  Så jeg udfylder intet, og så venter jeg på hans udspil. Det er dem der har bevisførelsen, og jeg mener ikke at en tekstlog er bevis nok.
  Hvis man kigger på deres domæne på den adr:
  https://www.dk-hostmaster.dk/index.php?id=42&query=opus-law.dk&submit=S%F8g

  Så dukker disse oplysninger op:

  Domænenavn: opus-law.dk
  DNS: opus-law.dk
  Status: Aktivt
  Oprettet: 30. september 2014
  Registrant:
  Bruger-id: AO3711-DK
  Navn: Advokatanpartsselskabet Opus
  Adresse: Amaliegade 35, 1
  Postnr. & By: 1256 København K
  Land: Danmark
  Telefonnummer: +457 0227570
  Fuldmægtig:
  Bruger-id: E1754-DK
  Navn: Eurodns S.A.
  Attention person: Xavier Buck
  Adresse: 2 rue léon laval
  Postnr. & By: L-3372 Leudelange
  Land: Luxembourg
  Telefonnummer: +3522637261
  Navneserver:
  ns1.eurodns.com ES7965-DK
  ns2.eurodns.com ES7965-DK
  ns3.eurodns.com ES7965-DK
  ns4.eurodns.com ES7965-DK

  Prøv og se tråden på hardwareonline: http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=23&tid=793452

  Undskyld mit lange indlæg, skal nok prøve og beherske mig i mit næste indlæg 🙂

  Hilsen Søren

 32. Sanne 27. oktober 2015 kl 19:37 - Svar

  Har valgt ikke at udfylde skemaet, men blot skrive igen, at da jeg intet har gjort, så udfylder jeg ikke skema. Det er en advokat. Han er hverken domstol eller lov. Jeg kan ikke se, hvor han skulle have retten fra. Desuden kan man vel heller ikke være sikker på, at det hele ikke er snyd og bedrag. Jeg ville slet ikke turde udfylde noget som helst medmindre det var retten, der bad om det. Prøv lige at tænk på, hvor meget den her advokat kan score på det her bedrag. Han har måske sendt 1.000 breve ud á 2.200 kr., i alt 2.200.000 kr. Eller måske endnu flere breve. Kan han bare true halvdelen til at betale, så har han tjent sig en net lille sum penge uden at du ved om der er noget som helst hold i det han skriver. Personligt har jeg ikke downloaded noget som helst, men derfor kan man da godt blive forskrækket over et brev fra en advokat. En anden kunne jo have brugt mit netværk. Men han kunne jo så let som ingenting være bedrager af værste skuffe. Enhver idiot kan jo kalde sig advokat.

 33. J 27. oktober 2015 kl 18:04 - Svar

  Kan det have negativ virkning for en eventuelt retssag, hvis jeg ignorerer den efterfølgende mail, hvor han beder om at udfylde skemaet? (som Sanne og Johnny Pedersen også omtaler)

 34. Carlos Florez 27. oktober 2015 kl 14:43 - Svar

  Hej Alle sammen, jeg har fået i weekend en pænt brev fra Opus med krav på 2200,- for at har streamet filmen John Wick helt tilbage i april i år. Jeg her ike noget med det her at gøre men den IP han referere til passe med min jo… :/

  Sagen er at nå jeg kigge på det brev jeg fik, kan jeg se at det er noget billigt papir, hvor logoet fra firma er printet på en billig hjemmeprinter, ikke en gang en ordenlig brevpair man kunne forvente fra en Advokat firma, og hjemmesiden er meget specielt, det er ikke noget form for præsentation over partner/advokater, ikke noget om selv firma, man kan ikke en gang mødes med dem personlige, og når jeg kigger efter personen som underskriver brevet, Niels Dahl-Nielsen, så finde jeg at denne navn er forbundet med advokat firmaet Brandt & Lauritzen, alt det her gør mig til at tænker om denne firma er noget fusk og at hvordan kan de få low til at træde som legitim,

  Hilsen,

  Carlos

 35. Jens 27. oktober 2015 kl 10:21 - Svar

  Søren, jeg har selv modtaget selv samme mail. Jeg kan dog afsløre at jeg ikke skrev en så dybdegående mail som dig men blot afviste hans krav og hans beskyldning om at have distribueret “filmen”. Endnu engang er der ikke andet at gøre end benægte alle deres beskyldninger

  /Jens

 36. Sanne 26. oktober 2015 kl 18:36 - Svar

  Hej
  Vi har også fået brev fra advokaten. Jeg kender ikke filmen han omtaler, og IP adressen kan jeg heller ikke kende. Jeg skriver derfor til ham, at jeg ikke kender noget til det, og at IP adressen ikke er vores. Han skriver så tilbage, at man ikke altid har den samme IP adresse, men at den kan ændres og gives til andre. Passer det? Nu hár jeg ikke downloaded film, og jeg ved heller ikke, hvem det er, der skulle have benyttet vores netværk til det. Så jeg er da lidt spændt på, hvordan de vil “bevise” det, når nu det ikke er mig. Og så den der tro og love erklæring. Den har jeg ikke fået endnu, men jeg kan simpelthen heller ikke se, hvorfor jeg skulle være forpligtet til at underskrive en sådan???

 37. Lars 26. oktober 2015 kl 16:05 - Svar

  Det kunne være yderst interessant at se den omtalte log over ip adresser. Jeg synes at kunne erindre, at der for omkring 10 år siden var en del sager med screenshots, som såvidt jeg husker ikke var nok bevis i sig selv.

  Hvordan kan det i så fald være bevis nok med en tekst-log? Er det fordi der har været en “ekspert” inde over?

  Det afleder endnu et spørgsmål. Idet jeg selv er Software Ingeniør, ville mit ord så veje i min fordel, hvis jeg i en evt. retssag ville lave nogle påstulater omkring teknikken, som anklageren ikke er enig ? Grundet min uddannelse og erfaring burde mit ord vel være mere værd? (dårlig formulering, i know) Eller hvordan fungere sådan noget?

  Forøvrigt super fedt med en livlig debat 🙂

  • Peter Fogh Knudsen 31. oktober 2015 kl 14:17 - Svar

   Hej Lars
   Uden at vide det med sikkerhed tror jeg forklaringen er, at sagen ikke er blevet prøvet særlig grundigt i retten, og retten har stolet på, at dokumentationen for den ulovlige download var valid. Modparten har formentlig ikke protesteret imod at udlevere oplysningerne, og så har retten ikke lavet en tilbundsgående test af om grundlaget var godt nok. At der måske er problemer med den måde, “dokumentationen” tilvejebringes på, kan man læse mere om i denne artikel på Version2.

 38. Søren 26. oktober 2015 kl 15:05 - Svar

  Hejsa

  Fik dette tilsendt på mail i dag, efter jeg havde skrevet at jeg på ingen måde kunne anderkender deres krav, da jeg ikke har lavet ulovlig kopiering/deling af filmen John Wick.
  og bad om yderlig dokumentation (se indlæg fra igår)

  OPUS skriver:
  Tak for din henvendelse, hvori du efterspørger yderligere dokumentation.
  Jeg kan i den forbindelse oplyse dig, at aktiviteten på din IP-adresse er sporet ved hjælp af et specialudviklet software-program (”sporingsprogrammet”). Dette program er udviklet til at spore delinger af filer, i det tidligere omtalte BitTorrent-netværk. I dette tilfælde, har sporingsprogrammet været anvendt til at spore distribution af en fil, som er en ulovlig kopi af John Wick.
  Som nævnt fungerer BitTorrent-netværket på den måde, at brugerne downloader og deler brudstykker af filer mellem hinanden i netværket. Hver fil bliver tildelt et unikt id (”hash-værdi”), der medfører, at man kan spore filen. Der findes således ikke to ens filer, selvom eksempelvis filnavnene måtte være ens.
  Sporingsprogrammet kan ved hjælp af en ”tracker” finde en given hash-værdien (id), og dermed finde den fil man ønsker sporet. Trackeren har i dette tilfælde været anvendt til at spore den fil, der er en ulovlig kopi af filmen John Wick.
  Med forudgående tilladelse fra min klient, henter sporingsprogrammet den givne fil ved brug af en Torrent-klient, hvorved der samtidig laves en log, der registrerer dato, klokkeslæt, hash-værdien samt den IP-adresse, hvorfra fildelene hentes. Det er i denne log, at din IP-adresse optræder.
  Det er altså bevist, at den pågældende fil, med den sporede hash-værdi, har været distribueret downloadet og delt via dit netværk.
  Listen over de IP-adresser, der er fremkommet i loggen, er således det fysiske bevis på den ulovlige aktivitet. Denne liste er fremlagt som bevismateriale i editionsagen for retten, hvor retten som bekendt træf kendelse om at pålægge din internetudbyder at oplyse navne og adresser på personerne bag de oplistede IP-adresser. Retten har således vurderet beviset og fundet det tilstrækkeligt sikkert. Du er ikke part i denne sag, men kan få bekræftet af retten, at de har truffet den angivne kendelse.
  Som det fremgår af brevet, er forligsbeløbet fastsat skønsmæssigt med udgangspunkt i, hvad min klient mener at kunne få medhold i ved en retssag, og hvad min klient kan acceptere at modtage af betaling, som betingelse for ikke at anlægge en retssag. Hertil kommer en kompensation for de omkostninger min klient har haft i forbindelse med påtale af kravet.
  Jeg kan bekræfte, at vi har en aftale med Mis. Label Aalborg ApS omkring vores repræsentation, og vi indestår naturligvis som advokater for, at det er sandt
  Jeg skal på baggrund af ovenstående bemærke, at min klient fastholder kravet mod dig.
  Med venlig hilsen
  Niels Dahl-Nielsen
  Advokat
  info@opus-law.dk

  og det er så deres dokumentation………..
  Så endnu engang kunne jeg så skrive tilbage, at jeg stadig ikke anderkender deres krav, da jeg ikke har lavet ulovlig kopiering/deling af filmen John Wick.

  Hilsen Søren

 39. Lars 25. oktober 2015 kl 19:53 - Svar

  Hej igen… Vi har valgt ikke at betale, og den sidste mail vi fik var den med Tro og Love erklæring, præcis den samme mail som Johnny Pedersen har fået. Vi valgte at ignore den sidste mail. Nu er der gået knap 2 måneder og har ikke hørt fra dem.
  Så mit råd er ikke at svare mere på deres mail når de kræver denne Tro og Love erklæring udfyldt. Så er det op til dem at fremskaffe beviser.

  Skal nok holde jer opdateret..

 40. Lars 25. oktober 2015 kl 17:20 - Svar

  Jeg har også fået den famøse Erklæring på Tro og Love, sammen med en mail der tydeligvis ikke tog udgangspunkt i mit svar, idet der blev påstået jeg ikke havde kode på mit netværk, hvilket jeg rent faktisk ikke havde sagt.

  I forhold til Erklæringen, har jeg svaret Ja til kode, nævnt mig selv, også sagt nej til 3 og 4. Jeg er ivrig bruger af streaming medier, og har været first mover i forhold til disse, så jeg har faktisk ikke søgt efter torrents. Meget rart at kunne svare sandfærdigt på det hele 🙂

  Jeg har desuden også fået aktindsigt i kendelsen fra Retten på Frederiksberg, som der bliver henvist til i hans oprindelige brev. I den lyder det som om der “bare” er blevet leveret en liste af mistænkte ip’er, som dommeren så har sagt god for som bevis for videre forløb. Det undre mig lidt, da et screenshot mig bekendt ikke engang er bevis nok jf. nogle af de sager der var i midten af 00’erne.

 41. Søren 24. oktober 2015 kl 20:21 - Svar

  Hejsa.

  Har også modtaget brev fra OPUS med et krav på kr.2200, og har gjort som beskrevet i artiklen,om at jeg ikke anderkennder deres krav, da jegikke kender noget til deres påstået aktivitet. Derude over har jeg hvis de stadig holder fast i deres krav bedt om :
  – dokumentation for, jeres påstand om aktiviteten i form at officielle bilag fra relevante internet udbyder.
  – dokumentation for, at i har bemyndigelse til at varetage jeres klient interesser.
  – dokumentation for kravets størrelse og opgørelsen heraf.
  – en redegøre for dit ansvargrundslag i forhold til den påståede aktivitet og parternes bevisbyrder.
  – Derefter vil jeg Bed jer redegøre for og dokumentere hvordan i er kommet i besiddelse af de påståede informationer om aktiviteten (til brug for vurdering af respekteringen for privatlivtesfred jf. EMRK og Grundloven).
  Så må jeg se hvad der sker.
  Jeg vil også henvise til denne side: http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?fid=23&tid=793452
  Der står også en del brugbart vedr. OPUS

  Hilsen Søren

 42. Jan 24. oktober 2015 kl 20:19 - Svar

  Jeg har også været så heldig at modtage et af disse modbydelige breve. Det som skræmmer mig mest er ikke så meget at skulle betale det beløb som de angiver, men at man ikke ved, om der bliver ved med at komme disse breve med krav. Da det ikke er mig der har hentet det pågældende materiale, så kan jeg jo ikke vide hvad der ellers er hentet. Hvad faen gør man? Er der nogen der har nægtet at betale som har opdateringer? Eller nogen der HAR betalt, som kan fortælle om hvad der så sker?

 43. J 24. oktober 2015 kl 14:17 - Svar

  Tak for et godt og oplysende indlæg. Jeg har selv netop modtaget et brev angående én film og et forligsbeløb på 2.200,- Hvis jeg vælger at nægte, hvordan vil du/I så vurdere risikoen for, at det ender med, at mit hjem bliver ransaget for elektronik? Altså hvad kræver det, før de kan få politiet til at gå videre til dette vidtrækkende næste skridt? Vil den begrundede mistanke om den ene film der omtales i brevet virkelig være nok, eller er det helt ude af proportioner?

  For selv om det ikke burde være sådan, kan man jo godt – når man står midt i det – tænke, om det virkelig er 2.200,- værd, hvis det ender ud i den slags indgreb… Med alt besværet, det medfører.

 44. Johnny Pedersen 23. oktober 2015 kl 17:17 - Svar

  Hej Peter Fogh Knudsen og alle

  Det er dejligt at man kan finde hjælp til sådan et problem, man lige pludselig kommer til at stå i, med et krav fra OPUS om at betale for download af en film tilbage i April 2015!
  Jeg modtog brevet igår og svarede tilbage på e-mail, at desværre havde min netværksrouter åbentbart ikke fungeret på det sikkerhedsmæssige område, da jeg troede den var låst! Det er først senere på året her, det blev opdaget og har siden fået skiftet den og nu er den sikret! Så hvem der i april måned, har kunnet gå mit netværk og downloade en film, kan jeg ikke vide, det er hverken mig eller konen og vi er, ikke andre i huset!
  Idag har jeg modtaget en e-mail om at han vil gå videre med det til sin klient og for at kunne tage stilling til sagens videre forløb, vil han anmode om at jeg udfylder og underskriver, en Erklæring på Tro og Love!

  1. Var husstandens netværk sikret ved kode på krænkelsestidspunket (sæt kryds) ja___ nej___

  2. Følgende personer har haft adgang til netværket (autoriserede brugere af IP-adressen)
  Navne________________________________________________

  3. Har der været installeret en BitTorrent-klient på en enhed, som har været brugt af Dem eller en autoriseret bruger jf. spørgsmål 2, der har haft internetadgang via Deres IP-adresse (sæt kryds) ja___ nej___

  4. Har De, eller en autoriseret bruger jf. spørgsmål 2, på noget tidspunkt anvendt Google, eller anden søgemaskine, til at søge information om Torrent-filer og/ eller hjemmesider (sæt kryds) ja___ nej___

  Undskyld det lange indlæg, men er det ikke lidt bekymrende at forlange at man skal udfylde sådan en erklæring, især tænker jeg på spørgsmål 4, jeg mener, man kan vel meget hurtigt komme ind på hjemmesider med alle mulige tilbud om, at downloade det ene og det andet, er det så en måde han vil prøve at bondefange én på?
  Det er lidt skræmmende og ja, det er også kvajet at mit netværk ikke har været sikret, men det sker jo at det ikke virker som det burde!
  Hvad synes du at jeg skal gøre her? Har han ret til det, eller er det en erklæring han selv har digtet el hvad?

  Med venlig hilsen
  Johnny

 45. Lars 22. oktober 2015 kl 17:05 - Svar

  Jeg er så heldig at have modtaget et af de fine breve, dog uden selv at have downloadet filmen, det kan være en af mine bofæller eller en gæst, hvem ved..

  Nu bliver der i artiklen flere gange nævnt nogle tidligere domme, er det noget du kan bakke op med nogle links til dombøger eller lignende? Jeg har selv prøvet at søge lidt, men kan ikke umiddelbart finde dem.

  Jeg tænker at det vil være ekstra skyts at kaste efter Opus, da deres krav naturligvis ikke er gyldigt i min situation.

  Forøvrigt en rigtig god artikel! 🙂

  • Peter Fogh Knudsen 22. oktober 2015 kl 21:25 - Svar

   Hej Lars, jeg har ikke begge domme, men den ene af dem, den fra Østre Landsret, ligger tilgængelig på nettet. Jeg har indsat et link til den i en opdatering af indlægget ovenfor.
   Mvh Peter

 46. Lars 8. oktober 2015 kl 12:48 - Svar

  Hej
  Jeg har også været igennem hele møllen som beskrevet, og kan ikke anerkende deres krav, da jeg aldrig har hørt om filmen.
  Jeg er i tvivl om det mig der hæfter for hvad mine gæste downloader fra mit wifi?
  Og om det er mit ansvar hvad min computer bliver brugt, når andre surfer på den?
  Orker snart ikke denne opslidende sag, er begyndt at blive stresset og bange for at en opkrævning på 2200kr bliver til 25000kr.
  Mvh den fustrerede blogger

  • Peter Fogh Knudsen 10. oktober 2015 kl 11:41 - Svar

   Hej Lars. Jeg forstår godt din frustration. Efter min opfattelse er det netop en del af advokatens strategi, at han presser på med sine truende breve indtil folk betaler. Han er sat til at opkræve nogle penge og er i bund og grund ligeglad med om det er dig, der har streamet den pågældende film eller ej. Jo flere penge advokaten får opkrævet, jo mere tjener han jo sikkert også selv. Hvis det var mig, der havde modtaget et sådant brev og ikke havde streamet filmen, ville jeg stå fast og blot meddele advokaten, at det ikke var mig og så i øvrigt frabede mig øvrige henvendelser fra ham. Det er rigtigt, at man risikerer en retssag, men efter min bedste vurdering ville den i værste fald ikke føre til at du ville komme til at betale mere end det advokaten allerede nu kræver af dig.
   Der er i øvrigt som jeg skriver i blogindlægget flere domme, der viser, at du ikke selv er ansvarlig for, hvad andre gør på dit netværk. Advokaten skal bevise, at det er dig, der har gjort det ulovlige.
   Mvh Peter

 47. Mikkel 6. oktober 2015 kl 13:43 - Svar

  Hej Janni, Bente og Louise (og eventuelle andre, der læser kommentaren.

  Jeg sidder på et tv-produktionsselskab, og vi er ved at lave et program, hvor vi har en række dygtige advokater til at vejlede i juridiske anliggender. Målet er, at gøre det klart hvilke muligheder og rettigheder man har.

  Vi kunne godt tænke os at se nærmere på denne sag med skrivelserne fra Opus om ophavsretlig krænkelse.

  I må meget gerne skrive til mig for at høre mere på mikh@mastifftv.dk

  Jeg håber på at høre fra jer

  Vh Mikkel

 48. Louise 1. oktober 2015 kl 12:19 - Svar

  Jeg har div mail fra Opus/Niels.

  Jeg har skrevet til ham at jeg umuligt kan sidde søndag den 5 april kl 1657 og se en film. Vi holdte min datters fødselsdag og enten spiser eller laver mad kl 17..

  Desuden har jeg den på dvd OG ca 600 dvder derudover.

  Men han skriver alt muligt advokat volapyk, og har lige informeret ham om at jeg ikke forstår det og ikke vil betale 2200,- for en film jeg har..

 49. bente 30. september 2015 kl 20:47 - Svar

  Jeg har også modtaget en rykker.1. Brev har jeg ikke modtaget og brevet med trussel om inkasso, har jeg først set i dag. Det er 4 dage for sent cirka. Jeg skrev en mail til OPUS om at jeg ikke havde modtaget brev 1, og bad dem sende det. De sendte en mail tilbage med 1. Brev i pdf form, og informerede mig om at der allerede er et inkasso brev på vej.

 50. Janni 29. september 2015 kl 15:12 - Svar

  Jeg har modtaget et brev magen til, eller rettere to (trussels)breve og jeg har intet med nogen form for ulovlig downloadning at gøre. Så jeg har skrevet en mail til dem nu, hvor jeg skrev at jeg ikke anerkender kravet på 2.950 kr. Som du skrev man kunne gøre. For jeg nægter at betale så mange penge for noget jeg ikke har gjort.

Skriv en kommentar