Lad dig ikke true af advokatfirmaet OPUS

Af |2018-03-26T18:44:04+00:0026. september 2015|Retssikkerhed|514 kommentarer

Ifølge en række medier har mange danskere de seneste dage modtaget et brev fra et advokatfirma ved navn OPUS med krav om, at de skal betale 2.200 kr. for ulovligt at have set/streamet filmen ”And so it goes”, angiveligt via den populære, men ulovlige streamingtjeneste Popcorn time.

Det er efterhånden nogle år siden, vi sidst har set den slags metoder anvendt. Det var tilbage i midten af 2000’erne, hvor det der dengang hed Antipiratgruppen sendte lignende trusselsbreve ud til folk.

Både Vestre og Østre Landsret frifandt allerede dengang (i 2008) forbrugere for lignende erstatningskrav, fordi Antipiratgruppen ikke kunne bevise, at det var abonnenten på internetabonnementet selv, der havde foretaget den ulovlige streaming/download af filmen.

Dengang var det Antipiratgruppens opfattelse, at det var forbrugerne, der skulle bevise, at det ikke var dem, der havde foretaget sig noget ulovligt. Det var også Antipiratgruppens opfattelse, at forbrugerne skulle bære ansvaret for det misbrug, der eventuelt var foretaget af andre, der havde koblet sig på den trådløse forbindelse, idet det måtte være en internetabonnents ansvar at sikre sig, at andre ikke kunne få adgang til netværket.

Landsretterne var heldigvis (og måske ikke så overraskende) af en anden opfattelse. Da der i de enkelte husstande var flere mulige brugere af den enkelte internetforbindelse, mente retterne ikke, det var muligt at afgøre, hvem der rent fysisk havde foretaget den ulovlige fildeling, og de frifandt derfor de sagsøgte.

Siden da har musik- og filmindustrien ikke forfulgt ”almindelige” brugere af musik- og filmdelingstjenester med erstatningskrav og trusler om retssager, men i stedet fokuseret på at få spærret for adgangen til ulovlige tjenester kombineret med oplysning.

Men nu er der tilsyneladende nogle rettighedshavere, der igen er begyndt at hyre villige advokater til at sende trusselsbreve til almindelige brugere. Brevene ovenfor er det firmaet Scanbox Entertainment, som har bedt OPUS Law udsende.

Mange vil nok anse det for skræmmende at modtage et sådant trusselsbrev fra en advokat og derfor blot betale pengene for ikke at risikere yderligere. Og det er netop formålet med sådanne breve, for advokaten er jo udmærket godt klar over, at det i en retssag vil være ham, der skal bevise, at det er netop modtageren af brevet, der har streamet den pågældende film. Hidtil er det mig bekendt ikke lykkedes i nogen retssager.

Brevet fra advokatfirmaet Opus

Brevet fra advokatfirmaet Opus

Har du modtaget et brev fra Opus advokaten, og er det ikke dig selv, der har streamet filmen, så er mit forslag, at du skriver en mail til advokaten, hvor du bekræfter modtagelsen af brevet og samtidig gør opmærksom på, at du ikke kan anerkende kravet.

Det skulle være underligt, om ikke du derefter vil modtage et trusselsbrev eller to mere, men advokaten kan ikke overdrage kravet til inkasso, når du har meddelt ham, at du er uenig i kravet, så modtager du et inkassobrev, kan du klage til Rigspolitiet, som fører tilsyn med, at inkassobureauer overholder inkassoloven.

Hvis advokaten ønsker at forfølge sagen, er han nødt til at anlægge en retssag mod dig. Det kan lyde skræmmende, men da sagen drejer sig om så lille et beløb, vil den formentlig blive anlagt som det der kaldes en småsag. Her behøver du for så vidt ikke nogen advokat, men kan selv møde i sagen, og da sagen kun drejer sig om 2.200 kr. er der et loft over de sagsomkostninger, du risikerer at komme til at betale, hvis du taber sagen, på 1.800 kr. Og hertil kommer, at retten formentlig vil fastsætte erstatningskravet langt lavere end de 2.200 kr., advokaten kræver, hvis det skulle gå så galt, at du taber, så selv om du taber, vil du måske ikke engang komme til at betale mere, end hvis du bare frivilligt betaler uden retssag.

Ovennævnte betyder også, at du, selv om det måske er dig selv, der har streamet filmen, måske med fordel kan lade sagen komme for retten, da det ikke er usandsynligt, at retten vil fastsætte erstatningskravet langt lavere, end advokaten har gjort i sit brev.

 

Opdatering 4.oktober 2015:

Flere læsere af bloggen har sendt mig kopier af de breve, de har modtaget fra advokat Niels Dahl-Nielsen fra enkeltmandsadvokatfirmaet Opus (som har til huse på hvad der formentlig blot er en postadresse på Frederiksberg, hvor personligt fremmøde ikke er muligt).

Dem der ikke når at reagere inden for de første 14 dage efter dateringen af det første brev modtager automatisk et brev med overskriften “Påmindelse og inkassovarsel…”. Dette er der for så vidt ikke noget usædvanligt i. Reagerer man ikke på de betalingskrav, man modtager med posten, må man forvente at modtage rykkere. Det er derfor vigtigt, at du reagerer og svarer tilbage. Det kan f.eks. bare være en e-mail til den e-mail adresse, der står nævnt i brevet, hvori du så skriver din begrundelse for, hvorfor du ikke kan anerkende kravet.

Som jeg spåede ovenfor, stopper advokaten fra Opus imidlertid ikke sin fremturen, blot fordi man nægter at have streamet den omhandlede film. De fleste af dem, der har kontaktet advokaten, har formentlig oplyst ham om, at de ikke har streamet filmen, hvorfor de ikke vil betale, så det har han også et standardsvar til, som flere læsere af bloggen har sendt mig.

I dette opfølgende brev beder advokaten om at få oplyst, hvem andre end internetabonnenten selv, der kan have brugt netværket til at streame filmen. Samtidig nævner han, at det er hans opfattelse, at den der stiller en internetadgang til rådighed for andre som udgangspunkt er ansvarlig for den trafik, der foregår på internetforbindelsen. Her må man formode, at advokaten taler imod bedre vidende, da de to eneste domme på området netop har fastslået, at det modsatte er tilfældet. Selvfølgelig er man ikke ansvarlig for, at andre brugere af ens netværk benytter netværket til noget ulovligt.

Men er man forpligtet til at udlevere navnene på andre brugere af netværket? For det første kan det jo være, at netværket har været åbent for alle, hvorfor du ikke ved, hvem der har brugt det. Mere typisk kan det være, at det er familiemedlemmer, der også har adgang til samme netværk, og dem er man efter min opfattelse ikke forpligtet til at udlevere navnene på til advokaten, da man så i princippet risikerer at pådrage ens nærmeste straf, hvilket man ikke kan forpligtes til.

Så endnu en gang, er det ikke dig selv, der har streamet filmen, så skriv til advokaten og oplys ham om, at du ikke kan anerkende kravet, da det ikke er dig, der har foretaget den påståede handling. Herefter må advokaten ikke sende dig inkassobreve. Gør han det, overtræder han reglerne i inkassoloven. Hvis han fortsat vil forfølge kravet, er han derfor nødt til at anlægge en retssag som beskrevet ovenfor.

Opdatering 22. oktober 2015:

Flere har efterspurgt de to domme fra 2008, hvor intetnetabonnenter blev frifundet, fordi det ikke var bevist, at det var dem selv, der havde downloadet filmen. Jeg har ikke begge domme, men afgørelsen fra Østre Landsret kan læses her: Østre Landsrets dom fra 2008. Som det fremgår af de sidste to sider, argumenterede filmindustriens advokater også dengang for, at abonnenten måtte være ansvarlig for at sikre sit netværk og være ansvarlig for andres brug af netværket. Det fremgår tydeligt af landsrettens dom, at retten ikke fulgte disse argumenter, men krævede at advokaterne skulle bevise, at det var den sagsøgte abonnent selv, der havde foretaget den ulovlige handling. Da de ikke kunne bevise dette, blev den pågældende person frifundet.

Når man modtager breve fra Opus, kan man med fordel henvise til denne dom.

Opdatering 16. april 2016:

Servicemeddelelse til jer, der modtager breve fra Opus Law: I kunne jo overveje at give jeres mening til kende om opus-law.dk og firmaet bag, bl-law.dk på trustpilot.dk. Det er der af en eller anden grund endnu ingen, der har gjort, men I er jo på en måde “kunder” hos dem, og det kunne måske være rart for andre, der overvejer at benytte sig af disse to advokatfirmaer, at kende til andres erfaringer med dem 🙂

Opdatering 26. december 2016:

Udover Opus Law er der som mange også har nævnt i kommentarerne et andet advokatkontor, der arbejder på stort set samme måde, nemlig Njord Law, dog med den forskel at Njord Law virker lidt mindre aggressive i deres breve og som tilsyneladende heller ikke har samme antal standardbreve, de udsender, men mere tager en forbrugers benægtelse til efterretning. De samme principper som nævnt ovenfor omkring Opus Law gør sig i øvrigt også gældende for Njord Law.

For nylig var der lidt skriveri i pressen om, at Njord Law skulle have vundet en retssag mod en forbruger, der havde streamet en film ulovligt. Realiteten i sagen var dog, at forbrugeren havde tilstået/indrømmet, at han havde downloadet den omhandlede film, og derfor kan den pågældende retssag ikke bruges til noget som helst i retning af, at retten skulle have taget stilling og dømt nogen i sager som disse. Retten har blot udmålt en bøde til en forbruger, der havde indrømmet at have overtrådt loven på samme måde, som hvis en person indrømmer at have kørt for stærkt. Der er således ikke noget som helst, der er ændret, i forhold til at det er de to advokatfirmaer, der skal bevise, at netop abonnenten har downloadet en film ulovligt.

For nylig har advokatnævnet også haft lejlighed til at tage stilling til, om Opus Law’s fremgangsmåde var i strid med god advokatskik. Nævnet nåede med stemmerne 6 mod 1 frem til, at fremgangsmåden ikke var truende i en sådan grad, at henvendelsen kunne anses for i strid med god advokatskik. På baggrund af advokatnævnets afgørelse har Forbrugerombudsmanden også udmeldt, at han ikke foretager sig mere i sagen. Hvis man modtager et brev som beskrevet ovenfor, nytter det derfor ikke længere noget at klage til Forbrugerombudsmanden eller Advokatnævnet, men man må selvfølgelig fortsat forholde sig til, om man har foretaget sig det, brevet beskylder en for. Er det ikke tilfældet, må man med god samvittighed nægte at betale.

514 kommentarer

 1. Allan 20. august 2016 kl 23:33 - Svar

  Tilkøb VPN. Anonymitet på internettet er godt uanset hvad.

 2. Katrine Lind 20. august 2016 kl 10:40 - Svar

  I dag modtog vi også “brevet” fra Opus. Det var fedt at kunne finde tips til svar til afsender. Vi har netop fastslået, at den ip-adresse, som advokaten nævnte i brevet, ikke er at finde på vores to computere. Derudover var vi ikke hjemme på den nævnte dato, men var på sommerferie.
  Så måske er der tale om skyden med spredehagl?

  Med venlig hilsen
  Katrine

 3. Katrine 17. august 2016 kl 15:43 - Svar

  Blot til orientering.
  Jeg gjorde indsigelse i går (meget kort og kontant).
  Jeg modtog følgende svar i dag:

  “(…)
  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. I den forbindelse kan jeg oplyse, at der ikke foretages yderligere på baggrund af de på nuværende tidspunkt registrerede oplysninger, idet der dog tages forbehold for – ved eventuel modtagelse af oplysninger om yderligere krænkelser – at inddrage alle registrerede oplysninger i en samlet vurdering, og på den baggrund genoptage sagen. I så fald vil vi vende tilbage til dig.
  (…)”

 4. Eva Thrane 17. august 2016 kl 14:49 - Svar

  Jeg har idag modtaget trusselsbreve fra OPUS, jeg skulle have downloadet og delt en film i maj 2015 ..Nightcrawl , vi er 3 her på adressen og igen kender noget til omtalte film, vi havde Netflix på dette tidspunkt hvor krænkelsen til 2200kr skulle være foregået, synes forøvrigt det virker underligt man venter over et år hvis der virkeligt skulle være foregået ulovligheder…så jeg har ikke tænkt mig at betale en krone.

 5. Kristian 16. august 2016 kl 21:23 - Svar

  Jeg er som mange andre blevet “beriget” med et brev fra njord law, udover brevet jeg modtog fra opus law tidligere på året. Jeg har sendt flg svar til dem:

  Jeg har modtaget din henvendelse om formodet fildeling og download af filmen “The Expendables 3”

  Jeg kan ikke acceptere tilbudet om at betale de 1500,00,- da jeg kan afvise at hverken jeg, familie/venner/bekendte har foretaget påståede handling. Jeg vil derfor bede dig fremsende beviser for påståede handling. Ellers vil sagen for mit vedkommende blive betragtet som afsluttet.

  Som svar på flg. Spørgsmål:

  1. Har husstanden en trådløs internetforbindelse og har denne et password? Ja min husstand har en trådløs internetforbindelse, og er udstyret med et password. I mit tætbefolkede nabolag har vi desværre konstateret et stigende misbrug af trådlse internetforbindelser, hvorfor mit nemme password er ændret til et sikrere. Om dette har været årsag til misbrug og brud på ophavsretsloven hverken kan eller vil jeg stå til regnskab for.

  2. Har en eller flere i husstanden set eller forsøgt at se filmen “The Expendables 3” på det pågældende tidspunkt? Nej jeg kan afvise at hverken jeg, familie, venner eller bekendte har set eller forsøgt at se filmen “The Expendables 3” på det pågældende tidspunkt.

  Jeg kan herudover henvise til Østre Landsret dom fra 2008 i sagen om fildeling. Se flg.

  http://www.scribd.com/doc/5627278/ifpidom-050908

  Med venlig hilsen

  ….

 6. Jan 13. august 2016 kl 01:53 - Svar

  Interessant om det “spreder sig” til DK!

  http://m.b.dk/nationalt/netpirat-faar-kaemperegning-trods-wifi-finte

  • Peter Fogh Knudsen 13. august 2016 kl 09:10 - Svar

   Hej Jan
   Tak for linket, spændende sag. Jeg har ikke læst selve dommen, men efter at have læst artiklen er jeg overbevist om, at wifi-finten, som nævnes i artiklens overskrift ikke har haft noget med dommens udfald at gøre. Afgørende har i stedet været den dokumentation sagsøger har været i stand til at lægge frem omkring personens indlæg på forskellige blogs med spørgsmål om, hvordan han kan undgå at betale for ulovlig download. Som jeg læser artiklen, har retten helt sikkert vurderet dette til at være bevis for, at det var ham selv, der havde downloadet filmene. Dommen ændrer derfor heller ikke på, åben wifi-forbindelse eller ej, at det er sagsøger, der skal bevise, at den der sagsøges har downloadet ulovligt.
   Mvh Peter

 7. Connie Brandt 12. august 2016 kl 15:36 - Svar

  Jeg er en af dem, der i dag har fået brev fra Advokatfirmaet OPUS. En opkrævning på 2200,- for ulovlig deling og download af film på internettet. Scanbox Entertainment A/S, der har distributionsnet over det ophavsretligt beskyttende værk “Taken 3” (Værket) i Danmark, har bedt advokatfirmaet at rette hendvendelse til mig. Jeg er paf, da jeg intet kendskab har til dette!!!! Et ubehageligt brev at få.

  Mvh Connie

 8. Torben R. Rejmers 12. august 2016 kl 14:42 - Svar

  Har idag modtaget lignende brev fra Advokatfirmaet OPUS om filmen “Taken 3”
  Ja man bliver da lidt forskrækket, når man åbner det.
  Så jeg må igang med at skrive et afvisningsbrev til dem
  Tak for gode råd indtil videre.
  Mvh. Torben

 9. Michael N Christensen 12. august 2016 kl 14:39 - Svar

  Hej Peter

  Jeg modtog 15 juli et brev fra OPUS ang. download af Taken 3 og det skulle koste mig 2200kr.
  Jeg skrev tilbage at det stod jeg uforstående overfor og at de måtte sende nogle konkrete beviser for at jeg havde downloadet denne film.
  Jeg har så idag modtaget et brev fra NJORD law firm. De vil nu have at jeg skal betale 1500kr. Denne gang er det så bare en anden dato og anden ip add.men stadigvæk den samme film.Det er også et andet konto nr. de vil have pengene sat ind på.??
  Jeg skriver tilbage at jeg har modtaget deres mail. Jeg synes jeg kan konstatere at dette er en joke da de åbenbart ikke selv har styr på hvornår de mener jeg skulle have set filmen. M.v.h Michael

 10. Kim Vestergaard 12. august 2016 kl 10:10 - Svar

  Jeg har også modtaget et brev for få dagen siden vedr. Taken 3. Kender intet til den og IP adressen ligger mere end 10km væk fra mit hus.

 11. Susanne Knudsen 10. august 2016 kl 08:38 - Svar

  Jeg har nu skrevet første mail til Opus Law.
  Jeg vil gerne læse hvad der står om dem på på trust pilot.
  Jeg kan ikke finde dem.
  Jeg har søgt opus.dk opus-law.dk og som der står i teksten bl-law.dk.
  Nogen der har fundet firmaet? Hvis- skriv gerne hvor.
  Med venlig hilsen Sanne

  • Peter Fogh Knudsen 10. august 2016 kl 09:46 - Svar

   Hej Sanne
   Det er vist åbenbart lykkedes dem at få Trustpilot med på, at man ikke kan lave anmeldelser af dem på trustpilot, da man ikke har “købt” noget hos dem, så derfor finder du dem ikke der.
   Mvh Peter

 12. Heino 9. august 2016 kl 19:17 - Svar

  Har idag netop modtaget brev fra både Opus vedr. (Taken 3) og fra Njord law Firm
  Vedrørende. filmen: The Expendables 3
  Det er da lidt af et sammentræf??

  Vh.Heino

 13. Julie 9. august 2016 kl 12:19 - Svar

  Har også modtaget både fra Opus og fra NjordLaw med en måneds mellemrum på hhv. Taken 3 og The Expendables 3. Kender ikke noget hverken til filmene eller deling/download. Jeg har svaret begge firmaer og modtaget standard svar retur fra Opus og ikke hørt mere. Njordlaw er først svaret i går og har derfor ikke modtaget svar endnu.
  Jeg har kontaktet Yousee, for at få oplyst min IP-adresse (da jeg ikke aner om det er min de skriver i brevet og de derfor kan bilde mig hvad som helst ind) Yousee oplyser at vi har en Dynamisk IP-adresse og det derfor ikke er muligt at oplyse mig om hvilken ip-adresse vi har haft på det pågældende tidspunkt. Men det er utroligt væmmeligt og skræmmende at modtage disse breve, selvom man ikke har gjort noget galt. Samtidig er det utroligt frustrerende at de bare får lov at fortsætte.

 14. Camilla A. 9. august 2016 kl 11:12 - Svar

  Jeg har i dag modtaget det samme brev angående Taken 3 hvor de kræver 2200kr. Ved undersøgelse af den IP oplyst i brevet kan jeg konstatere, at det er en ren skræmmekampagne. Personligt bor jeg 40km vest for Aalborg, mens IP adressen jeg som anklaget skulle have set filmen fra, ligger et sted i København. Så jeg vil senede dem et scar tilbage, og ikke betale en rød reje, da de ikke kan bevise det, ej hellere har jeg gjort hvad de anklager mig for.

 15. Jens Chren 5. august 2016 kl 17:43 - Svar

  Hej

  Så er jeg også rendt ind i advokatfirmaet Opus, da jeg , som mange andre er blevet anklaget for at min internetforbindelse har været brugt til download af Taken 3 samt What if. Min regning lyder på 2.950,- kr.

  Jeg bor på landet og har noget nær den ringeste mulige internetforbindelse.

  Jeg vil benytte mig af jeres gode råd og formuleringer og sende en mail til omtalte Advokatfirma.

  Mvh Jens

 16. Leonardo 5. august 2016 kl 16:37 - Svar

  Hi,
  I was also the lucky recipient of such a letter. Funny enough, not only I didn’t download the movie, but I wasn’t even in the country when they say it happened.
  I’m going to take some of the models suggested here to reply, but I have another question: back where I come from, instead of replying to their letter, I would probably automatically sue them for harassment, attempted extorsion and fraud.
  It would be easy to base the lawsuit on the fact that they state they have proof, records, etc, and I, on the other hand, have plenty of proof (plane tickets, credit card receipts) that I wasn’t even here, thus making their “proof” fraudulent, specially when accompanied by the threatening tone and the demand for money, thus characterizing an extortion scenario.
  How does that work in Denmark? Considering that they’ve been doing this for around 2 years now, I must conclude that they probably didn’t get any negative consequences, so far.
  But if we gather all the utterly absurd cases like mine and, for example, the 73 year-old lady without a computer mentioned above, I would guess we could make a joint case against them demanding financial compensation for our time and emotional health? Even if we don’t get a lot of money, that should make it less worth it for them to run this scheme.
  Does that work here?

  Cheers,
  Leo

 17. Lærke 5. august 2016 kl 11:33 - Svar

  Jeg har modtaget to breve fra Opus vedr. ‘Dum, dummere..’.
  17/6 et langt brev vedr. ulovlig download, som ender med at oplyse, at klienten har krav på vederlag og fremsætte forligstilbud på kr. 2200 med 12 dages betalingsfrist. Nærlæser man står der faktisk ingen steder direkte noget om retssag og inkasso er heller ikke nævnt. Jeg svarede ikke og i et kort brev dateret 1/7 fik jeg: ‘Påmindelse om brev vedr. krænkelse af rettighederne…’, idet de ikke havde modtaget min stillingtagen til forlig. Ny betalingsfrist på 12 dage. De beder desuden som i første omgang snarest muligt om mine bemærkninger til sagen og begrundelse for, at jeg evt. ikke ønsker at indgå forlig. Intet om retssag eller inkasso. Derefter har jeg intet hørt, og er mest tilbøjelig til ikke at skrive til dem, og se om de blot giver op, når jeg ikke hoppede direkte i fælden.

  Jeg har dog tre spørgsmål ud fra dine indledende anfalinger af at skrive og afvise kravet:

  1. Hvordan kan inkasso overhovedet komme på tale, når der udsendes et forligsTILBUD. Implicerer det ikke, at der ikke på noget tidspunkt har været indgået en aftale om betaling af beløbet? Kan man sende til inkasso, når ‘køberen’ aldrig har erkendt at have indgået handlen?
  2. Kan de lade erstatningskravet/forligsbeløbet overgå til inkasso uden først at sende varslingsskrivelse til mig? Ordet inkasso er som sagt slet ikke nævnt i brevene.
  3. Anbefaler du, at jeg skriver afvisningsbrev til dem, selv der nu er gået godt 3 uger siden betalingsfristen på rykkeren udløb? (Det har selvfølgelig været sommerferie…)

  Mvh Lærke

  • Peter Fogh Knudsen 10. august 2016 kl 09:44 - Svar

   Hej Lærke
   Jeg forstår godt synspunktet, og sagerne er jo indtil videre aldrig nået i retten, så derfor kender vi ikke svaret 100 %, men jeg tror retten vil anse brevet for at være et økonomisk krav, der rettes mod dig, og hvis ikke du bestrider dette krav, ja så risikerer du dermed også rykkergebyrer og inkassoomkostninger, så for at være sikker på at undgå det er det jeg anbefaler at sende en mail med en afvisning af kravet, hvis ikke man har gjort det, man bliver beskyldt for.
   Der er ikke noget lovkrav om, at du skal modtage en eller flere rykkere, før du bliver sendt til inkasso. Også derfor er det anbefalelsesværdigt at sende en mail og afvise kravet, de fleste bliver gerne lidt ekstra skræmte, når de modtager et inkassobrev og ser en trussel om RKI mv.
   Så ja, jeg vil også anbefale, at du sender en afvisningsmail til dem for en sikkerheds skyld. Det koster jo ikke noget.
   Mvh Peter

 18. Benja Johansen 3. august 2016 kl 11:26 - Svar

  Min mand modtog i går brev fra Opus med forslag om forlig ved indbetaling af 2200 kr. Dette vedr. filmen Teken 3. Der er ingen trusler om inkasso men han opfordre til at min mand oplyser om hvem der var hjemme på tidspunktet for krænkelsen. Det har vi ikke svaret på.

  (Hvor er det dog godt med den brugbare hjælp her på siden).

  Vi har svaret følgende:

  “Til Advokatfirmaet Opus

  Kære Niels Dahl-Nielsen

  Jeg bekræfter at have modtaget dit brev af den 29. juli 2016 vedr. ulovlig download og deling af en film på internettet, der skulle være foretaget den 9. juni 2015.

  Jeg stiller mig uforstående overfor din klients forligstilbud. Jeg har ikke downloadet den i brevet nævnte film og har ikke kendskab til, at andre har downloadet filmen heller. Derfor kan jeg ikke erkende kravet.

  Du beder i brevet om, at jeg oplyser om, hvem der var hjemme på tidspunktet for den konstaterede krænkelse. Dette er jeg ikke i stand til og kan i øvrigt ikke forestille mig, at jeg er forpligtet til at oplyse.

  Jeg anser med denne mail sagen som afsluttet.”

 19. Martin Toft Hansen 1. august 2016 kl 11:56 - Svar

  Hej
  Jeg har nu også fået et krav på 2200 kr. for at have downloaded “Taken3” 23.6.2015 kl. 21:18 UTC som er 23:18 Dansk sommertid.

  Det har intet på sig – det er en ukorrekt påstand.

  Jeg ved med sikkerhed at jeg ikke var hjemme 23.6.2015 før meget sent – det var jo Sankt Hans aften. Der er der ingen i min husstand der har haft mulighed for at downloade film.

  I mine øjne er brevet fra Niels/Opus et forsøg på svindel.

  Synes det vil være klogt med en samlet indsats, måske gennem et medie.

  vh
  martin

 20. Søren Lund 30. juli 2016 kl 14:13 - Svar

  Hej,
  Vi er i samme båd med et brev fra OPUS vedr. Taken3.
  Vi bruger tjenesten Viaplay og havde på den konkrete dato nævnt i brevet lejet filmen.
  Ved ikke om det hjælper nogen?
  Mvh Søren

 21. Dorthe Ringgaard 29. juli 2016 kl 16:14 - Svar

  Jeg er også den heldige modtager af brev fra Opus om Taken3 og bål og brand. Og nåede at skælde min 19 årige datter grundigt ud, før jeg gav mig til at læse. Ingen af os har downloaded den film og jeg har lånt lidt ord fra andre indlæg her og sendt til dem:

  Angående modtaget brev: Vedr. ulovlig download og deling af film på internettet:

  Jeg bekræfter at have modtaget brev vedrørende ovenstående, men modsætter mig ethvert betalingskrav.

  Jeg har intet kendskab til “Fildeling og download af filmen “Taken3”” -ej heller har nogen i min husstand kendskab til dette.

  Jeg forventer kravet tilbagetrukket.

  Jeg føler mig personligt ramt og overvejer at søge jeres klient “Scanbox Entertainment A/S” om bod for svie og smerte.

  Jeg anser kravet som tilbagetrukket hvis jeg ikke hører fra jer eller jeres klient indenfor de næste 14 dage.

  Med venlig hilsen

 22. Sabine 29. juli 2016 kl 10:07 - Svar

  Så fik vi svar fra Opus. Det ser ud til, at det bare er et standardbrev som alle andre også har fået. Er der nogen, som har prøvet at høre mere fra dem?

 23. Kenneth 29. juli 2016 kl 05:37 - Svar

  hej med jer..
  Jeg er faktisk kommet til den beslutning, at jeg gerne vil i retten for at downloade film..
  Vi befinder os i dag i et system, der på alle måder fordrer at vi bruger internettet..
  Alle skal bruge e-boks, borgerservice, SKAT osv…
  Vores børn bruger google i skolen og de yngste får en ipad.. Jeg mener, vil man høre et nummer man godt kunne lide i radioen, så søger man det bare på youtube.. Og staver man forkert, hjælper søgesiderne dig med at stave rigtigt..

  Søger du et musik nummer via google, gir de dig straks muligheden for at taste ind på youtube, men samtidigt, viser google dig også et andet link, hvor du kan downloade fra youtube og derfor have dit favorit nummer på din computer så du kan få nummeret på din telefon, ipad, eller ipod..

  Hvor er fejlen, i at orientere sig på nettet og ydnytte det mest muligt, så man rent faktisk sidder tilbage med en følelse af at man får noget for sine penge, man dyrt betaler for at have internet, så man kan modtage post fra kommunen og staten..

  Så er der nogen der er friske, kan de bare kontakte mig, så står jeg gerne inde for at have downloaded fra jeres adresse.. så skal jeg skabe en ny dom for hvad man kan tillade sig via sin computer.. Jeg er oprigtigt tændt på at konfrontere systemet og jeg skylder i forvejen SKAT, så taber jeg sagen, skal de alligevel bag i køen..

  Mvh Kenneth

 24. Lasse Jørgensen 28. juli 2016 kl 10:44 - Svar

  Så blev det min tur.!

  Efter at være kommet hem fra ferie, ligger der 2 breve fra henholdvis OPUS & NJORD. (Beløb: 2.200 / 1.500)
  Begge vedr. ulovlig download og erstatningskrav.
  Jeg hæfter mig ved at begge DL er dateret til mere end et’ år siden.
  …Er det muligt at gå så langt tid tilbage ?
  …Hvad er chancen for at modtage flere lign. breve ?

  TDC var på daværende tidspunkt min udbyder, som tidligere i år er sagt op!, idet jeg igennem det sidste år med dem, hvade en del bøvl med min opkopling, der ofte var under overvågning, fik skiftet modems flere gange, og derfor ikke aner hvilken IP jeg skulle have haft under denne tidsperiode.

  Ligeledes kan jeg ikke sige mig fri for at mit modem/router, hele tiden har krævet adgangskode for at logge på.

  Med inspiration herfra vil jeg kvitterer begge breve, med at jeg har modtaget brevene, men ikke kan anerkende forliget.

  Men venter lige på en kommetar herfra….

  Mvh. Lasse

  • Peter Fogh Knudsen 30. juli 2016 kl 11:14 - Svar

   Hej Lasse
   Når der er gået så lang tid imellem download og at de kontakter dig skyldes det nok processen forud for, hvor de har skullet i retten for at få udleveret oplysningerne om dig. Men som du skriver, så er det ikke dig eller nogen du har givet tilladelse, der har downloadet filmene, og derfor skriver du bare en mail til advokaterne og siger, at du ikke kan anerkende kravene, da det ikke er dig, der har downloadet filmen.
   Mvh Peter

 25. Natalja 28. juli 2016 kl 10:17 - Svar

  Modtog pr. 13 Juli anklage om at skulle have downloaded filmen “SURVIVOR” fra Advokat Jeppe Brogaard Clausen
  NJORD LAWFIRM

  Sagen kan endelig afgøres, hvis jeg indbetaler 1500.- til konto 6735-2650146

  – Da jeg er jeg ikke er bekendt med at filmen skulle være downloaded og ej heller benytter mig af streamingstjenesten Popcorn Time, afviser jeg selvfølgelig kravet..

  Tusind tak for al den hjælp og rådgivning, dette forum har givet i denne sammenhæng

  Mvh
  Natalja

 26. Mia 27. juli 2016 kl 19:09 - Svar

  Hej.

  Jeg fik for noget tid siden et brev fra OPUS advokatfirmaet, som du jo ved, opkræver 2.200 for at have set filmen Taken 3, jeg endte med at betale de 2.200, hvorefter jeg finder dette forum. Nu har jeg så fået et brev mere, godt nok fra NJORD Law Firm, som opkræver 1.500kr for at have set The Cobbler.

  what to do?

  Hilsen Mia

  • Peter Fogh Knudsen 30. juli 2016 kl 11:10 - Svar

   Hej Mia
   Du skal betragte de to sager uafhængigt af hinanden og forholde dig til, om du eller nogen du har givet lov til det, har downloadet Taken 3 eller ej. Hvis ikke, så skriver du til advokaten og siger, at du ikke kender noget til det. Hvis du har downloadet filmen, så skal du jo nok betale noget, og så må du overveje, om du synes 1.500 kr. er rimeligt, eller om du vil tilbyde et mindre beløb, som de så måske accepterer.
   Mvh Peter

 27. Morten N. Jensen 27. juli 2016 kl 16:25 - Svar

  Jeg har også modtaget et “trusselsbrev” fra Opus angående “Taken 3” d. 14-06-2015. Jeg har naturligvis hverken downloadet eller delt filmen.

  Jeg aner ikke hvad jeg i øvrigt lavede på den dato og synes heller ikke det angår Niels Dahl-Nielsen.

  Jeg skal have sendt et brev hvor jeg nægter at have downloadet eller delt og således også at anerkende et krav på 2000 kr.

  Er det nok at sende sådan et brev som email eller skal det være papirbrev – måske endda et anbefalet brev ?

  Mvh.
  Morten

  • Peter Fogh Knudsen 30. juli 2016 kl 11:15 - Svar

   Hej Morten
   Det ville være ærgerligt at bruge mange penge på et anbefalet brev, du sender dem bare en e-mail, det er meget fint.
   Mvh Peter

 28. Mette Svendsen 26. juli 2016 kl 14:12 - Svar

  Har også lige modtaget et brev fra NJORD – Jeppe Brogaard Clausen

  om at jeg skulle have streamet “the cobbler” – dog har jeg ikke kendskab til filmen, og finder brevet latterligt, i det der både står en anklagelse, men samt diverse spørgsmål om jeg har streamet filmen?

 29. Amalie 26. juli 2016 kl 13:16 - Svar

  Hej

  Nu har jeg også fået brev fra OPUS om ulovlig download af Taken 3 i maj 2015 og jeg har skrevet en mail hvor jeg modsiger mig kravet med inspiration fra andre herinde.
  Nu har jeg fået et helt identisk svar fra OPUS som Torben Ager har vist herinde i sit opslag fra d. 30 juni.
  Vil i anbefale at jeg svarer på den mail og modsiger mig kravet endnu en gang?

  De har tilfældigvis beskyldt mig for at downloade filmen en dag, hvor jeg nemt kan bevise at jeg slet ikke har været på min adresse, så deres såkaldte beviser er helt hen i vejret. Er der nogen der ved om det er en god ide at skrive dette til dem og forlange disse såkaldte beviser fremlagt inden for en bestemt tidsfrist ellers anser jeg sagen for lukket?
  Eller skal jeg bare lade det ligge fra nu af?

  På forhånd tak
  Mvh. Amalie

  • Peter Fogh Knudsen 26. juli 2016 kl 20:39 - Svar

   Hej Amalie
   Du har gjort, hvad du bør gøre, og jeg vil ikke mene, det kan betale sig for dig at bruge mere tid på Opus. Det er et standardbrev, du har fået, og det ændrer nok ikke på noget, at du skriver til dem, at du ikke var hjemme den pågældende dag, så vil de bare sige, at det så må være en anden, der har gjort det, og at du er ansvarlig for det.
   Mvh Peter

 30. Sabine 25. juli 2016 kl 21:36 - Svar

  Nu har vi også modtaget sådan et brev herhjemme. Vi har skrevet en mail til dem hvorpå, at vi ikke kan erkende at have streamet filmen. Min kæreste havde været på natarbejde og sov i tidsrummet, og jeg har aldrig set filmen. I vores tilfælde var det også Taken 3.
  Vi er lidt spændte på svaret. Det er jo ret ubehageligt, at modtage sådan noget..

 31. Sanne 23. juli 2016 kl 22:27 - Svar

  Hej alle,

  Netop hjemvendt fra ferie og har modtaget post fra Opus. Vi skulle også have downloadet Taken 3- hvilken vi ikke har. Iøvrigt skulle det være gjort i maj 2015.

  Blev i starten lidt nervøs, hvad var nu det!! De truer med et forlig på 2200 kr. Vi har skrevet et brev, hvor vi forklare og undres, og nægter selvfølgelig. Aner ikke hvordan film iøvrigt downloades. Vi har både Netflix og Viaplay, og ser alle film osv. den vej igennem.
  Er faktisk rigtig vred over dette brev, hvor der “trues med bål og brand”. Kan forstå via denne side og mange andre, at vi absolut ikke er de første der modtager dette brev- kan de virkelig være ok at sende disse breve…?

  Super med denne side, og har også læst gode råd på antipiratgruppen. ØV at skulle bruge så lang tid på det…
  Håber ikke jeg høre mere fra dem…

 32. poiser 23. juli 2016 kl 08:38 - Svar

  Sådan skriver man til opus.Så der fred.

  1.Det tidspunkt var der trådløs internetforbindelse med password.Udstyret var leveret af TDC med deres koder.I perioden hvor der skulle have været delt film.Hade jeg hastigheds problemer og TDC support har overvåget mine hastigher og de siger der er et problem et sted.Vi fandt ikke fejlen.Jeg fik en til at nulstille router og lave ny password.Der ved forsvandt alle problemer med hastigheden.

  2.Der er ikke nogen i husstanden, der har prøvet at dele filer eller se film som Taken 3.På nogen tidspunkt.For sådan programmer er ikke på vores Div. apparater i husstanden.

  Herved vil jeg ikke erkende at Betale beløbet af 2200kr.

  Efter spørgsmål 1. Kan der være anden person, der har skaffet sig adgang til min router og forbindelse udefra. Da problemet hørte op efter nulstilling af router.

  Du henviser til en tro- og loveerklæring. Jeg kan hverken se den i mail eller i jeres brev.

  1. Jeg har giver afslag på forlig. Og derved skal jeg heller ikke have skrevet under på noget.

  2. Af tidligere mail er der gjort tydeligt klar at jeg har haft problemer med hastigheden ved Tdc og router nulstillet og ny kode til trådløs.Der efter forsvandt mine hastigheds problemer.

  3. Nu kommer i til at bevise at det er nogen her fra husstanden der har delt og hentet film. Da det nemt kan være ude fra anden person mig ubekendt.

 33. Chris 22. juli 2016 kl 16:19 - Svar

  Så blev det min kære gamle mors tur, også med Taken 3. Midt i en stor tid med sorg, efter min far blev slået ihjel i trafikken for ganske nylig. Hvad bilder de sig egentlig ind?

  Lysten var der til at skrive en MEGET groft tonet svar, men jeg fik beroliget mig selv, og brugte i stedet antipiratgruppens vejledning og “standart svar”, som også har været delt herinde. Jeg tænker advokaten nok har set det svar så mange gange, så han ved der ikke er noget at hente her.

  Hvis nogen af de øvrige i tråden har modtaget en opfølgning fra advokaten, så vil jeg da meget gerne høre hvad det endte ud med, ligeledes skal jeg nok dele hvis der kommer mere ind ad brevsprækken.

 34. Henning larsen 22. juli 2016 kl 15:46 - Svar

  Vores tur til at modtage brev fra OPUS.

  Skrevet at jeg intet kender til det omtalte

  Hilsen

  Henning

 35. Susanne Henriksen 21. juli 2016 kl 17:59 - Svar

  Hej

  Vi har i dag også modtaget brev fra Opus vedr. Steaming af Taken3. Vi skriver som jer andre til Opus at vi ikke kan anerkende forliget fra Scanbox Entertainment.

  Susanne

 36. Søren 20. juli 2016 kl 13:05 - Svar

  Angående modtaget brev: “Fildeling og download af filmen “Survivor””

  Jeg bekræfter at have modtaget brev vedrørende ovenstående, men modsætter mig ethvert betalingskrav.
  Jeg har intet kendskab til “Fildeling og download af filmen “Survivor”” -ej heller har nogen i min husstand kendskab til dette (eller filmen i det hele taget). Hvad vi skulle have foretaget os kl 0352 om natten den 19. Maj 2016, andet end sovet og ammet vores nu 6 mdr gamle søn, er mig ubekendt.
  Jeg forventer kravet tilbagetrukket.
  Jeg føler mig personligt ramt og overvejer at søge jeres klient “Nu Image” om bod på svie og smerte. “Nu Image” kan jo passende sende mig en DVD med filmen!
  Den kan sendes til nedenstående adresse.
  Jeg har nu oprettet en klagesag hos advokatnævnet.
  Jeg anser kravet som tilbagetrukket hvis jeg ikke hører fra jer eller jeres klient indenfor de næste 14 dage.

  Med venlig hilsen

  Søren

  Burde komme på BT.dk senere idag

 37. Daniel 19. juli 2016 kl 21:46 - Svar

  Hej allesammen,

  Jeg har ligeledes modtaget et brev fra Opus, hvor de påstår jeg skulle have set Taken 3. Kan læse at det åbenbart er Opus nye “hit” med filmen Taken 3 🙂
  Jeg kan garantere, ikke at have set eller downloaded filmen og af samme grund afvist deres krav.
  Opus advokat Niels Dahl Nielsen arbejder til dagligt og partner hos advokatfirmaet Brandt & Lauritzen. Jeg undrer mig, hvorfor det ikke er Brandt & Lauritzen, der står som afsender af de breve, som bliver sendt via OPUS Advokatfirma. Hvis man Googler efter ‘OPUS Advokatfirma’ kommer en lang række negative artikler op og så giver det pludselig mening.
  OPUS Advokatfirma er oprettet og står som afsender af brevene. OPUS Advokatfirma er ikke et ‘rigtigt’ advokatfirma i traditionel forstand – selskabets primære formål er at stå som afsender og sikre, at Brandt & Lauritzen ikke i fremtiden forbindes med de kritisable breve. Længere er den ikke.
  Sidste jeg tjekkede Brandt & Lauritzens facebook side, var der en del negative omtale i forbindelse med Opus. Sidenhen er alle disse negative kommentarer blevet fjernet. Tankevækkende…..

 38. Maria 19. juli 2016 kl 07:39 - Svar

  Jeg har også modtaget sådan et brev fra Opus, fra advokat Niels Dahl. At der i følge en kendelse fra september 2015 skulle være udleveret ip oplysninger og det var min ip adresse som blev benyttet til at downloade taken 3. Min internet udbyder skulle på baggrund af kendelsen have oplyst opus og “værket” om at jeg var ejer af ip adressen på givne dato og klokkeslæt.
  At hvis det var et hjemmeboende barn som havde gjort det, var det forældreansvars loven som var gældende. Kender intet til det

 39. Tobias Nielsen 17. juli 2016 kl 21:13 - Svar

  Hej

  Jeg har modtaget et brev fra Njord Law Firm, hvor de påstår at min husstand med et pågældende IP adresse, skulle have downloadet “Olympus has fallen” på et givent tidspunkt og dato. Det mærkelige er at det er sgu ikke min IP adresse og jeg har skam heller ikke downloadet den påviste film.

  Hvad skal man skrive til dem??

 40. Maj-Britt Thomsen 15. juli 2016 kl 01:56 - Svar

  hvad nu hvis man er så dum at betale regningen?

  • Peter Fogh Knudsen 20. juli 2016 kl 13:10 - Svar

   Hej Maj-Britt
   Ja så risikerer du jo i hvert fald ikke mere i forhold til den pågældende film, men det kan jo sagtens være, at de vender tilbage med krav på andre film, de også er downloadet via dit internetabonnement, og så vil de jo nok slå på, at du jo anerkendte det første krav.
   Mvh Peter

 41. Hanne Maibom 14. juli 2016 kl 17:40 - Svar

  Hej,

  Så blev det min tur. Fik i dag brev fra OPUS. Handlede om “Taken 3” – kr. 2.200.
  Tak for inspiration til returmail.
  Nu skal jeg lige en tur ind på Trustpilot.

  Hilsner
  Hanne

 42. Martin 14. juli 2016 kl 08:48 - Svar

  Hej alle sammen.

  Vi har ligeledes modtaget et brev fra Opus-law hvor de gør opmærksom på at der er ulovligt er delt film via “Popcorn Time eller lignende programmer”. Her omtales også Taken 3.

  Det fremgår ikke tydeligt i brevet at sagen vil overgå til inkasso hvis vi ikke vender tilbage med svar. Så måske de har ændret deres ordlyd?

  Her er vores svar til Opus:

  Vedrørende J.nr.: XXXXX-XXXXX

  Jeg bekræfter modtagelsen af jeres brev dateret 8. juli 2016 vedrørende ulovlig download og deling af film på internettet.

  Jeg stiller mig uforstående over for din klients forligstilbud, da jeg ikke har delt det i brevet omtalte værk. Derfor kan jeg ikke anerkende kravet.

  venlig hilsen

 43. Poul 13. juli 2016 kl 22:53 - Svar

  Har idag svaret på vegne af en 73 årig kvinde der ikke engang har en pc… Hvad bilder de sig egentligt ind???

 44. Rasmus Jensen 13. juli 2016 kl 16:05 - Svar

  Jeg har lige modtaget brevet med Taken 3 i dag – blev ret bange, selvom det undre mig meget …

  Er det bare at svare som tidligere har gjort, og så er det det ?

 45. Heine 11. juli 2016 kl 12:54 - Svar

  Har også nu modtaget et sådant brev. men de skriver ikke engang hvad film det drejer sig om.
  Blot at der fra en ip adresse skulle have været noget bit torrent netværk benyttet. ?

  De famler vist i blinde

 46. Oliver 9. juli 2016 kl 02:54 - Svar

  Hej Torben. You are my hero! Fik selv samme brev i dag hvor der stod jeg have streamet “Taken 3” ulovligt. Dog stod der at betalingsfristen var på 4 dage.. Lidt skummelt. Hold os gerne opdateret. Har brug for det 🙂

  Mvh Oliver

 47. Simao Silva 7. juli 2016 kl 15:21 - Svar

  Dear Bloggers,

  I received a letter from opus-law regarding some supposed downloaded movie that I haven’t downloaded.
  Since my level of Danish is very poor I would like to know if I should answer the company that send the letter to give me an english version or if is my duty to translate it?

  Also I haven’t downloaded any movie through any of those sources and the people that shares my IP adress said the same so I would like to know if this company is a scam or is a real threatening layer’s firm. And in case somebody that lives with me decides to pay, will there be proof of anything or will they just keep on sending letters to pay more?

  I tried to translate your website via google translate but there are still some language barriers and it would be fantastic if you could help me.

  Thank you very much for your time and consideration but this situation is very uncomfortable.

  Best regards,
  Simao Silva.

  • Peter Fogh Knudsen 12. juli 2016 kl 20:01 - Svar

   Dear Simao,
   It is not exactly a scam and you should definetely reply. Since your situation is similar to most others who have commented in here you should just send the lawyer a short reply by e-mail telling him that you object to the claim and that you have not downloaded the movie in question. They have a number of standard letters they send out so you will probably receive more letters but if you have not downloaded the movie in my opinion you are safe to ignore these following letters.
   Best regards, Peter

 48. Camilla D 7. juli 2016 kl 13:04 - Svar

  Hej. Jeg har fået brev fra opus idag. Vedr. Taken 3.

  Jeg bor i et villakvarter så jeg er ikke klar over om der er andre der har adgang til mit netværk ..

  Skal der bare sendes svar retur til advokaten også er det det – Eller?

 49. Jesper 6. juli 2016 kl 21:07 - Svar

  Så blev det min tur til at blive truet Nu er det “Taken 3” der er grundlag for brevet. Jeg har sendt følgende som svar – til inspiration:

  *******
  Til advokat Niels Dahl-Nielsen

  Undertegnede bekræfter at have modtaget Deres brev dateret 30. juni 2016, vedrørende j.nr. xxxxx-xxxxx.

  Jeg stiller mig uforstående overfor Deres forligstilbud. Jeg har ikke downloadet den i brevet nævnte film og heller ikke har kendskab til, at andre har downloadet den pågældende film.

  Eftersom De bruger tid på at skrive til mig, går jeg ud fra, at De har konkrete beviser på, at netop jeg, som adressat på brevet, har downloadet den i brevet nævnte film. Jeg beder Dem fremsende disse konkrete beviser inden for 12 dage og anser i modsat fald sagen for lukket.
  *******

 50. Torben Ager 5. juli 2016 kl 13:57 - Svar

  modtaget 5 Juli

  Kære Torben Kofod Ager

  Tak for din henvendelse, hvori du efterspørger yderligere dokumentation.

  Jeg kan i den forbindelse oplyse dig, at aktiviteten på din IP-adresse er sporet ved hjælp af et specialudviklet software-program (”sporingsprogrammet”). Dette program er udviklet til at spore delinger af filer, i det tidligere omtalte BitTorrent-netværk. I dette tilfælde, har sporingsprogrammet været anvendt til at spore distribution af en fil, som er en ulovlig kopi af Dumb and Dumber To.

  Som nævnt fungerer BitTorrent-netværket på den måde, at brugerne downloader og deler brudstykker af filer mellem hinanden i netværket. Hver fil bliver tildelt et unikt id (”hash-værdi”), der medfører, at man kan spore filen. Der findes således ikke to ens filer, selvom eksempelvis filnavnene måtte være ens.

  Sporingsprogrammet kan ved hjælp af en ”tracker” finde en given hash-værdien (id), og dermed finde den fil man ønsker sporet. Trackeren har i dette tilfælde været anvendt til at spore den fil, der er en ulovlig kopi af filmen Dumb and Dumber To.

  Med forudgående tilladelse fra vores klient, henter sporingsprogrammet den givne fil ved brug af en Torrent-klient, hvorved der samtidig laves en log, der registrerer dato, klokkeslæt, hash-værdien samt den IP-adresse, hvorfra fildelene hentes. Det er i denne log, at din IP-adresse optræder.

  Det er altså bevist, at den pågældende fil, med den sporede hash-værdi, har været distribueret via dit netværk.

  Listen over de IP-adresser, der er fremkommet i loggen, er således det fysiske bevis på den ulovlige aktivitet. Denne liste er fremlagt som bevismateriale i editionsagen for retten, hvor retten som bekendt træf kendelse om at pålægge din internetudbyder at oplyse navne og adresser på personerne bag de oplistede IP-adresser. Retten har således vurderet beviset og fundet det tilstrækkeligt sikkert. Du er ikke part i denne sag, men kan få bekræftet af retten, at de har truffet den angivne kendelse.

  Som det fremgår af brevet, er forligsbeløbet fastsat skønsmæssigt med udgangspunkt i, hvad vores klient mener at kunne få medhold i ved en retssag, og hvad vores klient kan acceptere at modtage af betaling, som betingelse for ikke at anlægge en retssag.
  Ved at benytte sig af den pågældende BitTorrent-tjeneste, som er et peer-to-peer system, kan man dels selv tilegne sig et ulovligt kopieret eksemplar af Værket. BitTorrent-tjenesten fungerer således, at man samtidig stiller Værket til rådighed for andre brugere, hvorved Værket distribueres til øvrige brugere af netværket. Denne uretmæssige distribution af Værket er særdeles skadelig for min klient og udgør således en væsentlig andel af kompensationsbeløbet.

  Kompensationsbeløbet er fastsat skønsmæssigt under hensynstagen til blandt andet disse to forhold.
  Hertil kommer en kompensation for de omkostninger vores klient har haft i forbindelse med påtale af kravet.
  Vi er bekendt med den retspraksis, som du henviser til.
  Som det fremgår af dommen, er man ikke på objektivt grundlag ansvarlig for trafik via ens IP-adresse. Dette er dog ikke ensbetydende med, at man ikke kan være ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Dette afhænger af omstændighederne, da man stillede sin forbindelse til rådighed for den anden, samt af den viden eller burde viden man har om, hvad forbindelsen faktisk anvendes til.
  I modsætning til, hvad der var gældende i 2004, så leveres routere med Wi-Fi fra internetleverandører i dag med kode, og det er for os oplyst, at man i en router aktivt skal fjerne kodeordsbeskyttelse på sit Wi-Fi.
  Vi vil nu vurdere sagen og sammen med vores klient tage stilling til det videre forløb. Jeg vil i den forbindelse opfordre dig til at søge juridisk assistance, så du kan få uafhængig juridisk rådgivning om din stilling og eventuelle erstatningsansvar.
  Med venlig hilsen

  Kristoffer Rosenquist Kirk
  Stud.jur.
  info@opus-law.dk

  andre der har fået et sådan svar..?
  Mvh Torben

Skriv en kommentar